Predstavitev operacije SocioLab

SocioLab tudi v Slovenskih goricah

Po več mesecih usklajevanja s pristojnim ministrstvom je bil konec junija potrjen projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab«. Projekt je bil sicer že konec lanskega leta s strani vseh podravskih občin prepoznan kot ključni regijski projekt in vključen v t.i. Dogovor za razvoj regij. Vodi ga Fundacija Prizma iz Maribora, eden od 11 projektnih partnerjev pa je tudi Razvojna agencija Slovenske gorice.

Preberi več...

Projekt je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji. Ekosistem bo preko info-točk, ki bodo razporejene po celotnem Podravju, približan slehernemu uporabniku.

Projekt se bo izvajal vse do konca leta 2021, Razvojna agencija Slovenske gorice pa bo v projektu poskrbela za izvedbo vseh načrtovanih projektnih aktivnosti na območju Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice (občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj). Trenutno že tečejo pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev info-točke v Lenartu.

Proračun celotnega projekta znaša nekaj manj kot 1,6 mio Eur, od tega je za Slovenske gorice predvidenih dobrih 6 %. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več o projektu si lahko preberete na TEJ POVEZAVI.

 

logo sociolab  Logo za nalepko

www.eu-skladi.si

Sejem socialne ekonomije v Slovenski Bistrici

V okviru projekta Sociolab je v petek, 19. 10. 2018, s pričetkom ob 10. uri, potekal Sejem socialne ekonomije z dnevom odprtih vrat Stičišča podjetniških iniciativ. Dogodek je potekal v prostorih podjetja Recosi d.o.o., so.p., na Partizanski 24 v Slovenski Bistrici (nekdanji prostori Crouzet). Program je bil zasnovan iz dveh vsebinskih sklopov, in sicer:

  • uvodoma so svojo podjetniško pot in konkretne izkušnje s področja socialne ekonomije predstavili predstavniki 8 podravskih socialnih podjetij in zadrug,
  • v drugem delu pa je potekal strokovni panel – okrogla miza z naslovom Izzivi socialnega podjetništva/zadružništva in socialna vključenost na podeželju, kjer smo se vprašanj, ki se dotikajo socialnega podjetništva oz. socialne ekonomije v Podravju nasploh, lotili še z drugega vidika.

Vzporedno z omenjenim dogodkom so svoja vrata javnosti odprla tudi podjetja Stičišča podjetniških iniciativ – novonastala podjetja, ki domujejo in delujejo v prostorih nekdanje tovarne Crouzet. 

Kot partner v projektu se je na sejmu predstavila tudi Razvojna agencija Slovenske gorice, kjer smo poleg vidikov socialnega podjetništva predstavili tudi našo splošno dejavnost.

 

1. Tiskovna konferenca o operaciji SocioLab

V Mariboru je dne 6.9.2018 potekala 1. tiskovna konferenca o operaciji SocioLab, kjer so vključeni partnerji predstavili pomen operacije za posamezne deležnike in nakazali aktivnosti, ki se bodo do konca leta 2021 v tem okviru odvijale na območju Podravja. 

Izjavo za javnost s strani RASG d.o.o. je podala direktorica RASG, Tanja Vintar, preberete pa si jo lahko TUKAJ.

Za predstavnike medijev in ostalo zainteresirano javnost je na voljo skupna izjava za javnost, ki si jo lahko preberete TUKAJ.