Društvo OVTAR Slovenskih goric

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« (danes: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric) je imelo v preteklem programskem obdobju 2007-2013 status lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric za območje šestih občin Upravne enote Lenart. V okviru LAS Ovtar Slovenskih goric se je s sofinanciranjem iz ukrepa LEADER (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije) v programskem obdobju izvedlo kar 68 različnih razvojnih projektov, v skupni vrednosti 1.057.129,25 EUR. Naloge upravljavca društva je v tem obdobju izvajala Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. (v nadaljevanju RASG), ki je opravljala vse potrebne naloge za nemoteno delovanje LAS in njenih organov ter izvajala skupne projekte LAS, kot so: Ovtarjeva ponudba, Po goricah, Trajnostna lokalna preskrba – Zadruga Dobrina, mreža učnih kmetij, signalizacija, Agatine skrivnosti, širitev VTC 13, Ovtarjeve novice, idr.

S statusnim preoblikovanjem lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020, ki jo je narekovala novo sprejeta zakonodaja, je društvo izgubilo status LAS in postalo eden od partnerjev na novo vzpostavljenega pogodbenega partnerstva LAS OVTAR Slovenskih goric, RASG pa s svojimi kadri še naprej za društvo izvaja strokovne in administrativne naloge, ki izhajajo iz programa dela društva. Obvezni del tega programa je izvedba Velikonočnega sejma, Božično – novoletnega sejma in udeležba na sejmu KOS v Lenartu, kjer se članom društva nudijo možnosti promocije in trženja. Redni del programa so tudi strokovne ekskurzije, kjer se seznanjamo s primeri dobrih praks pri razvoju podeželja. Društvo je osrednji povezovalec ponudbe Slovenskih goric in v novooblikovani LAS zastopa tudi interese posameznih ponudnikov.

Predsednik društva je g. Andrej Kocbek.

V društvo se lahko včlanite s to PRISTOPNO IZJAVO.