Signalizacija 2011 II. del

Nosilec projekta: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o.

 Projekt usmerjevalne signalizacije na območju LAS Ovtar Slovenskih goric – II. Del Signalizacija 2011.

Izvedene aktivnosti projekta v eni fazi so zajemale koordinacijo in vodenje projekta za označbo 20 objektov kulturne dediščine ter postavitev usmerjevalne in turistične signalizacije ob državnih cestah na območju LAS. S projektom smo poenotili označbe in signalizacijo posamičnih kategorij, izvedla se je namestitev usmerjevale signalizacije ob državnih cestah območja LAS. Označilo se je 20 objektov kulturne dediščine.

 

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Št. partnerjev v projektu

0 partnerjev

Št. novih delovnih mest

0 delovnih mest

Št. izdelanih elaboratov za celovito ureditev signalizacije na območju LAS.

7 elaboratov za usmerjevalno in turistično signalizacijo (po uskladitvi z DRSC)

Št. tabel turistične in usmerjevalne signalizacije na območju LAS

  • 125 lamel usmerjevalne signalizacije ob lokalnih cestah iz LIN 2010+nova signalizacija iz NIP 2011
  • 243 lamel usmerjevalne signalizacije:

-        202 lameli za javni sektor n prazne lamele za dodajanje novih subjektov ob regionalnih – državnih cestah.

-        41 lamel zasebnega sektorja usmerjevalne signalizacije ob državnih cestah – te lamele so financirali zasebniki

Strošek montaže vseh lamel je vključen v postavitev in je del upravičenih stroškov.

Lamele za zasebni sektor plačajo zasebniki sami Račun se jim je izstavil neposredno.

  • 7 tabel turistične signalizacije (velike rjave table).

Objekti z razlagalno tablo v dveh jezikih na območju LAS

20 tabel označenih objektov kulturne dediščine