ABC podjetništva na podeželju

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Namen projekta je bil povečati kvaliteto življenja ter vključevanje marginalnih skupin v izobraževanje za pridobitev samozaposlitvene strategije.

Vsebine, ki so jih v programu predelali so iz področja podjetništva: poslovna komunikacija, sestava poslovnih dopisov in prodajnih pogodb, ponudba in povpraševanje, reševanje reklamacij, oblike podjetij, psihologija prodaje, poslovni bonton, zavarovanje, izterjava dolgov, zakonodaja in postopki ustanovitve podjetja ter finančno poslovanje. V sklopu trženja so obdelali raziskavo trga, politiko sortimenta in cen, distribucijo ter komuniciranje s trgom.

V programu je bilo predstavljeno tudi delovanje Območne obrtne zbornice Lenart ter VEM točka.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Število udeležencev

27

Vključevanje brezposelnih oseb z območja LAS

27

Izvedba 60-urnega tečaja

1 tečaj