Izzivi podeželja

Nosilec: Izobraževalni center Slovenske gorice - RASG d. o. o.

Projekt namenjen motiviranju, izobraževanju manj izobraženih odraslih za pridobivanje novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju (osnovna ali dopolnilna dejavnost) ter prepoznavanju prednosti bivanja in zaposlitve na podeželju. Projekt prispeva k uspešnosti pri iskanju zaposlitve, gradnji samopodobe, znanju uporabe informacijske tehnologije.

Ciljna skupina: manj izobraženi odrasli (deset ali manj let šolanja) območja LAS.

Vsebine projekta organizirane v 4 sklopih: temeljna znanja in spretnosti, socialne spretnosti, vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.

Kazalnik

Dejansko stanje ob zaključku projekta

Prebivalstvo po izobrazbi –10 let ali manj let šolanja

0,2 % ali 17 udeležencev od 8.582 prebivalcev z manj kot 10 let šolanja pridobi višjo raven znanja.

Število delavnic

1 delavnica

Število uporabnikov

1,4 % ali 16 uporabnikov od 1143 kmetovalcev, ki imajo samo praktične izkušnje ali tečaj iz kmetijstva.