Radehova Kapela sv. Marije

11. Radehova – Kapela sv. Marije

EŠD: 1070

Lokacija: parcelna št. : *56, 440/2, k.o. Radehova

Opis dediščine:

V Radehovi, v bližini akumulacijskega jezera Radehova, stoji edina podružnična cerkvica lenarške župnije; domačini jo imenujejo Stiperjeva kapela. Sestoji iz prezbiterija in zvonika iz 17. stoletja, v 19. stoletju pa ji je bila prizidana večja novogotska ladja. Kapela je bila nekdaj protestantska, konec 16. in v začetku 17. stoletja so se tukaj zbirali t. i. skakači, pripadniki srednjeveške verske sekte.

Vaščani vsako leto na veliki šmaren, 15. avgusta, organizirajo žegnanje, na katerega radi pridejo tako domačini kot tudi drugi.

Informacije:

Župnija Sveti Lenart v Slovenskih goricah, Trg osvoboditve 13, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Telefon: 02/720 62 78

Maše: ob 10.30 (vnebohod, binkoštni ponedeljek, veliki šmaren /15. 8./ in mali šmaren /8. 9./)