SPODNJA VOLIČINA CERKEV SV. RUPERTA

10. Spodnja Voličina – Cerkev sv. Ruperta

EŠD: 3333

Lokacija: parcelna št. 743 – vzhodni del, k.o. Spodnja Voličina

Opis dediščine:

Cerkev svetega Ruperta se prvič omeni leta 1443. Sedanja stavba je iz obdobja 1519–1538 z izjemo stranskih kapelic, ki sta nastali pozneje, v času baroka. Celotna cerkvena oprema, pet oltarjev in prižnica, je delo mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja.

Leta 1780 je župnija Sveti Rupert v Slovenskih goricah postala samostojna, prej pa je bila podružnica lenarške župnije. V tem času je cerkev tudi dobila dokončno notranjo in zunanjo podobo; tako cerkev kot župnišče sta danes temeljito prenovljena. Za župljane predstavlja velik dogodek ruperško žegnanje tretjo nedeljo v septembru.

Voličina je tipičen primer slovenske gručaste vasi s starim vaškim jedrom, ki se je izoblikovalo v okolici cerkve in zajema gostilno, trgovino, mesarijo, pekarno, pošto, kulturni dom in staro šolo. Kraj se prvič omeni v knežjem urbarju leta 1265. Posesti v Voličini so bile v lasti vurberškega in hrastovškega gospostva. V bližnji okolici cerkve svetega Ruperta, zgrajene v 15. stoletju, so še danes vidni ostanki protiturškega tabora.

Na Krambergerjevem posestvu nedaleč od cerkve stoji kužno znamenje iz leta 1510. V bližini je tudi kip, posvečen slovenskemu jezikoslovcu Antonu Murku (1809–1871).

Informacije:

Župnija Sveti Rupert v Slovenskih goricah, Spodnja Voličina 78, 2232 Voličina

Telefon: 02/720 86 77

www.zupnija-rupert-slo-gorice.rkc.si

Nedeljski maši: ob 7.00 in 10.00

Maše ob delavnikih: ob 7.00 (poletni čas) oz. 8.30 (zimski čas)

Farno žegnanje: 24. septembra (god svetega Ruperta, škofa)