Rožengrunt - Kapela Marijinega obiskovanja

14. Rožengrunt - Kapela Marijinega obiskovanja

EŠD: 2848

Lokacija: Kapela stoji na zahodni strani ceste Rožengrunt - Lokavec. Parcelna št.: *70 k.o. Rožengrunt.

Opis dediščine:

Manjša cerkev s prezbiterijem in dvonadstropnim zvonikom je iz prve tretjine 20. stoletja. Njeno pročelje členijo le okenske odprtine, podstrešni venec in delilni medetažni venec na zvoniku. Je podružnična cerkev župnije Sveta Ana v Slovenskih goricah, bogoslužje se v njej opravlja le ob nedeljah. Stoji zahodno od ceste Rožengrunt–Lokavec.

Informacije:

Župnija Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveta Ana 25, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Telefon: 02/703 20 03

Nedeljska maša: ob 8.30