Lenart v Slovenskih goricah - Cerkev sv. Lenarta

8. Lenart v Slovenskih goricah - Cerkev sv. Lenarta

EŠD: 3099

Lokacija: parcelna št. 524 k.o. Lenart

Opis dediščine:

Cerkev svetega Lenarta, po katerem je kraj dobil ime, se prvič omeni leta 1196. Stoji na rahli vzpetini nad osrednjim tržnim prostorom. V preteklosti jo je obdajalo taborsko obzidje, ki pa so ga pozneje deloma znižali, deloma odstranili. Sedanja cerkvena stavba je z začetka 16. stoletja. Postopoma so ji dozidali stranski kapeli in zakristijo ter postavili nov zvonik.

Cerkev predstavlja najlepši primerek slovenskogoriške pozne gotike. Njena notranjost je obogatena s kamnoseško obdelanim oseškim peščencem. Arhitekturno bogata je tudi cerkvena oprema; glavni oltar svetega Lenarta in oba stranska oltarja, vsi iz leta 1769, so delo Jožefa Holzingerja.

Cerkev s svojo ubrano notranjostjo privablja številne obiskovalce, največ se jih zbere na lenarško žegnanjsko nedeljo v začetku novembra.

Informacije:

Župnija Sveti Lenart v Slovenskih goricah, Trg osvoboditve 13, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Telefon: 02/720 62 78

www.zupnija-lenart.si

Maše:

Nedeljske maše: ob 6.30, 8.00 in 10.00

Maše ob delavnikih: ob 8.15 in 17.00 (zimski čas) oz. 19.00 (poletni čas)

Farno žegnanje: 6. novembra (god svetega Lenarta, puščavnika in opata)