Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah - Cerkev Sv. treh kraljev

4. Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah - Cerkev Sv. treh kraljev

EŠD: 718

Lokacija: parcelna št.: *1 k.o. Trije kralji

Opis dediščine:

Cerkev Sv. treh kraljev se nahaja na vrhu griča, ki se dviga nad naseljem sv. Trije kralji. Zgrajena je bila med leti 1521 – 1588 in je pomembna zaradi arhitekturne obdelave, kamnoseško obdelanih portalov in cerkvene opreme. Najpomembnejši del opreme je gotski oltar Kristusovega rojstva iz 16. stol., in oltar Marijinega vnebovzetja iz 17. stol. v stranski južni ladji. Cerkev sestavlja poznogotska stavba z oporniki, baročna zakristija in velik zvonik z ozkim stopniščem. Cerkev je najpomembnejši predstavnik t.i. »slovenjegoriške gotike« in tipičen primer poznogotskega oblikovanja prostora, kjer je vidno, da nekateri elementi že nakazujejo na renesanso.

Zraven cerkve stoji mežnarija, ki je nekoč služila kot romarska hiša, stoji v neposredni bližini cerkve Svetih treh kraljev in ima obliko črke L. V podolžnem gotskem delu stavbe so ohranjeni dragoceni kamnoseški detajli in portal. Nastala je sočasno s cerkvijo (1521–1588) in spada med najstarejše zidane kmečke hiše na Slovenskem.