Sveta Ana v Slovenskih goricah - Cerkev sv. Ane

13. Sveta Ana v Slovenskih goricah - Cerkev sv. Ane

EŠD: 2847

Lokacija: parcelna št.: *1 k.o. Krivi Vrh.

Opis dediščine:

Med Spodnjo Ščavnico in Zgornjo Ščavnico so na hribu nad dolino reke Ščavnice leta 1654 postavili leseno kapelo. Na njenem mestu je bila leta 1705 zgrajena cerkev svete Ane; le-to so v 19. stoletju dvakrat obnovili. Cerkvena oprema obsega tri oltarje; glavni oltar iz leta

1794 je delo mariborskega kiparja Jožeta Holzingerja. Freske v stranski kapeli je v prvi polovici 19. Stoletja naslikal mariborski klasicistični slikar Jožef Reitter. Blizu cerkve je kužno znamenje z napisom in letnico 1647.

Informacije:

Župnija Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveta Ana 25, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Telefon: 02/703 20 03

Nedeljski maši: ob 7.00 in 10.30

Podružnica: cerkev Marijinega obiskanja v Rožengruntu

Farno žegnanje: 26. julija (god Svete Ane)