Jurovski Dol - Vaško jedro

20. Jurovski Dol - Vaško jedro

EŠD: 7088

Lokacija: Jedro Jurovskega Dola leži v dolini potoka Globovnice, na vznožju slemena v severozahodnem delu Slovenskih goric, ob cesti Lenart v Slovenskih goricah - Jakobski Dol.

Opis dediščine:

Gručasto vaško jedro s cerkvijo in z nadstropnimi stavbami župnišča, stare šole ter gostilne. Tu so nanizane pritlične in visokopritlične hiše ter večja gospodarska poslopja.