Benedikt - Rimsko gomilno grobišče

1. Benedikt - Rimsko gomilno grobišče

EŠD: 1012

Lokacija: parcelna št. 429/, k.o. Benedikt

Opis dediščine:

Severno od vasi, nad pokopališčem v Benediktu leži 16 gomil in na vseh so vidni sledovi nekdanjega kopanja. Gomile so delno zaraščene in obdane z gozdnato podrastjo. Premeri gomil merijo med 5 in 13 metrov, ter so visoke tudi do 2 metra. V preteklosti so gomile verjetno tudi bile na današnjem pokopališču saj je tam bila najdena kamnita pepelnica. So del obsežnega kompleksa gomilnega grobišča in  pomemben sestavni del rimskodobne kulturne krajine.