BENEDIKT DEPOJSKA NAJDBA NEGOVSKIH ČELAD NA ŽENJAKU

2. Benedikt – Depojska najdba negovskih čelad na Ženjaku

EŠD: 1065

Lokacija: parcelna št.: 802 k.o. Benedikt

Opis dediščine:

Leta 1811 je bilo med krčenjem gozda na posestvu Jurija Slačka v Ženjaku (danes ulica Na klancu) najdenih 26 bronastih čelad negovskega tipa. Od tod so potovale v Maribor k orožarju Denzlu, v graški muzej Joanneum in nato še v Kabinet za numizmatiko in starine na Dunaju. Bronaste negovske čelade, ki sodijo v obdobje 450–350 pr. n. št. ali v obdobje končevanja halštatske in začenjanja latenske kulture, poleg prask od mečev vsebujejo tudi napise.

Najzanmivejši za strokovnjake je germanski napis HARIGASTI TEIVA III IL, kar pomeni: Harigast, član germanskega rodu, daje oz. žrtvuje bogu Teivi čelade. Besede torej izražajo nekakšno zaobljubo omenjenemu bogu. Kljub mnogim poskusom, da bi negovske čelade uvrstili v drugo zgodovinsko obdobje, predvsem v rimsko, se je izkazalo, da so te lahko le železnodobne.

Zaradi skupnega pokopa in predvsem napisa na njih pa še danes vznemirjajo tako domače kot tuje strokovnjake. Od 26-ih najdenih čelad je v Narodnem muzeju Slovenije shranjena le ena. Med sondiranjem zemljišča v času druge svetovne vojne ni bilo novih najdb.

Informacije:

Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt

Telefon: 02/703 60 80

www.benedikt.si