Kozolec prostor za druženje in kreativnost

by Razvojna agencija
Ogledov: 802

Dolino Andrencev v Občini Cerkvenjak krasi nov kmečki kozolec, ki ga je v okviru operacije »Ovtar pod kozolcem« postavil Štajerski inovacijski center iz Maribora. Za gradnjo kozolca, ki so ga definirali kot prostor za druženje ter izmenjavo znanj in izkušenj, so porabili 49 kubičnih metrov lesa in 1250 ur dela. Nosilec operacije »Ovtar pod kozolcem« je Štajerski inovacijski center Maribor – PE Slovenske gorice, partnerja pa Občina Cerkvenjak in Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. Operacija je bila izbrana v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric in je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Kozolec Otvoritev 113

Otvoritveni trak so prerezali Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak, Andrej Kocbek, predsednik Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric in Lea Robič Mohar, poslovna direktorica ŠICM.

Pri postavitvi kozolca v Andrencih gre dejansko za vzpostavitev učilnice v naravi za nova zelena delovna mesta in aktiviranje Ovtarjevih potencialov. Že ob otvoritvi kozolca, 5. oktobra 2019, so v njem pripravili delavnico ustvarjanja z glino, gibalno delavnico s plesom in prikaz pridelave in predelave jagodičevja, sivke in lešnikov. Potekalo je tudi 1. srečanje slovenskih Ovtarjev. Tako je kozolec zaživel kot prostor za druženja, ohranjanje tradicije, izmenjavo znanj in izkušenj, promocijo vseh, ki ustvarjajo na tem področju, ter za prostor kreativnosti.

Naslednje leto bodo pod kozolcem pripravili še dva celodnevna dogodka, poimenovana »Gremo na podeželje«. Tako bodo junija naslednje leto med drugim za udeležence organizirali tek v naravi, oktobra pa nordijsko hojo. Ciljne skupine, ki si jih prizadevajo vključiti v operacijo »Ovtar pod kozolcem«, so lokalni pridelovalci, društva in prebivalci z območja LAS Ovtar, še posebej mladi, ženske, starejši, invalidi in druge ranljive skupine.