ŠIPK

Študentski inovativni projekt za družbeno korist - ŠIPK

Vsebina projekta: IZBOLJŠANJE STOPNJE SAMOOSKRBE NA OBMOČJU LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric je v sodelovanju z Ekonomsko poslovno fakulteto sodelovalo projektu, kjer so študentje iz različnih fakultet pristopili k ugotavljanju stanja in potrebnih ukrepov za  Izboljšanje stopnje samooskrbe na območju LAS Ovtar Slovenskih goric. Sodelovali so študentje ekonomije, logistike, psihologije, kmetijstva in informatike.

Zaradi vse večjega pomena lokalne samooskrbe in spodbujanja lokalnega gospodarstva v ospredje vstopa težnja po uporabi lokalnih izdelkov. V tem okviru je ena izmed ključnih nalog Društva Ovtar Slovenskih goric tudi dvig ozaveščenosti o vlogi in pomembnosti lokalne samooskrbe, ki je med prebivalci širšega območja Slovenskih goric še vedno na relativno nizko ravni, kar se npr. kaže v relativno nizkem zanimanju občanov za lokalne izdelke in pridelke s kmetij, težave ponudnikov pri prodaji izdelkov, slabi informiranosti potencialnih kupcev o dostopnosti lokalnih produktov, neuravnoteženost ponudbe in povpraševanja po lokalnih izdelkih in pridelkih, ter priložnostih vključevanja izdelkov z višjo dodano vrednostjo v turizmu itn.

V projektu smo z ugotavljanjem stanja območja smo prišli do izhodišč potrebnih za osveščanje: razbijanje stereotipov o lokalni in ekološki ponudbi s kmetij, izboljšanje predstavitve in pozicioniranja lokalnih izdelkov v primerjavi z izdelki iz trgovskih verig, izboljšanje tržnih in transportnih poti, vzpostavitev portala za povezovanje ponudnikov in odjemalcev, itn. S študenti smo za potrebe ugotavljanja stanja izvedli anketo med potrošniki, pri ponudnikih, gostincih in v obratih javne prehrane ter pripravili analizo s priporočili za izboljšanje stopnje samooskrbe.

Kot rezultat projekta je bilo o mitih glede lokalne oz. ekološke hrane objavljenih tudi nekaj analiz:

MIT 1: EKOLOŠKI KMETJE ŠKROPIJO PONOČI

MIT 2: CENA JE VARLJIVO VODILO

MIT 3 IN 4: VEČJE KOLIČINE ALI BOLJŠA KAKOVOST? in EKOLOŠKA/LOKALNA HRANA JE 'GRDA'