12. občni zbor Društva Ovtar Slovenskih goric

by Razvojna agencija
Ogledov: 788

Uspešen 12. občni zbor Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

V sredo 28. novembra 2018 je v centru Slovenskih goric v Lenartu potekal 12. volilno-programski občni zbor Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric. V kulturnem programu so nastopile Pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev Lenart, ki so s svojimi pesmimi pričarale veselo razpoloženje. Ponovno izvoljeni predsednik društva Andrej Kocbek in direktorica Razvojne agencije Slovenske gorice Tanja Vintar sta podelila zahvale zaslužnim članom društva. Zahvale za večletno delovanje v društvu in promocijo Ovtarjeve ponudbe in Slovenskih goric so prejeli: Viktor Kapl in Franc Ruhitel iz Občine Sveta Ana, Ivan Vajngerl iz Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Alojzija Zemljič, Andreja Bunderla in Marta Žižek iz Občine Lenart, Frančiška Šafarič in Ivan Janez Pučko iz Občine Cerkvenjak ter Društvo kmečkih žena in deklet Lenart. Brez aktivnih članov in iskrene podpore deležnikov na medobčinski ravni bi bili rezultati društva mnogo skromnejši, zato iskrene čestitke vsem prejemnikom zahval in pogumno naprej s svojo dejavnostjo.

IMG 0269

FOTO: Prejemniki zahval

Po uspešno izvedenih volitvah za 4-letni mandat nadzornemu odboru, disciplinski komisiji, razvojnemu svetu in predsedniku društva je bil predstavljen in potrjen zanimiv program dela in finančni načrt za leto 2019. Društvo bo v sklopu Ovtarjeve ponudbe nadalje sodelovalo in izvajalo številne animacije na sejmih, organiziralo strokovne ekskurzije in številna izobraževanja predvsem za razvoj našega podeželja.

Društvo Ovtar Slovenskih goric nastopa kot projektni partner v več operacijah, ki so sofinancirane iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Prva operacija, ki se bo odvijala tudi na območju Občine Cerkvenjak je Ovtar pod kozolcem. Vzpostavljena bo učilnica v naravi za nova zelena delovna mesta in aktiviranje OVTAR potencialov. Glavne aktivnosti društva se bodo odvijale od oktobra 2019 do oktobra 2020: učenje iz dobrih praks z izvedbo strokovne ekskurzije, promocija in trženje Ovtarjeve ponudbe na avtohtonem prizorišču pod kozolcem, izdelava edinstvenega spominka “Ovtar pod kozolcem”, izvedba številnih dogodkov na temo zdrave hrane z degustacijami na domačem vrtu in s prikazom kmečkih opravil, kot so pridelava in predelava jagodičevja, lešnikov in sivke, košnja in spravilo posušene trave na kozolec, pletenje košar iz naravnega materiala.

Druga operacija, ki je potrjena in sofinancirana s pomočjo EU sredstev je Zeleno podjetništvo v Slovenskih goricah - Zeleni biznis. Nosilec operacije je Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., društvo pa bo izvedlo ogled treh primerov dobrih praks na območju LAS Ovtar Slovenskih goric.

Tretja operacija, kjer je društvo tudi partner skupaj z RASG, d. o. o., je Center lokalne ponudbe (CLP). Vodilni partner kot nosilec operacije je Varstveno delovni center POLŽ Maribor z Enoto Lenart. V prvi fazi bo izvedba delavnic s prikazom domačih obrti, kot so izdelava cvetja iz krep papirja, izdelkov iz medu in tradicionalnega čebelarjenja, uporabe zelišč in priprava zelišč za uporabo, izdelava domačih pripravkov z dodatkom zelišč (kreme, detergenti …), tradicionalna peka pogač in kruha. Društvo bo sodelovalo pri oblikovanju nabora pridelovalcev za odkup njihovih produktov in ponudbo njihovih produktov, pri pripravi na odprtje Centra lokalne ponudbe, pri urejanju eko kotička za dobavo eko produktov, sodelovanje pri promociji logotipa OVTAR, ki se z nosilcem projekta prenese na obstoječe izdelke – s poslikavo na tekstil, pirografijo na les, odtisi in poslikavo na glino itd.

Četrta operacija Agatin čarobni plašč še čaka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS na potrditev sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naziv projekta z drugimi besedami pomeni: Okusi in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice!

Po uradnem delu se je druženje nadaljevalo ob kulinaričnih dobrotah, ki so jih pripravile članice Društva kmečkih žena in deklet Lenart.

M. G.

IMG 0217

IMG 0204

IMG 0202