1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad ESRR

1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad ESRR - 18. 12. 2017

1.  javni poziv LAS Ovtar – sklad ESRR

 1.  J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric v letih 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Datum objave: 18. 12. 2017

1. rok za oddajo vlog: 18. 1. 2018

2. rok (zadnji) za oddajo vlog: 28. 2. 2018

Namen javnega poziva: Namen 1. javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letih 2017 in 2018 ter sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 593.686,97 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša  80 %. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Kadar vrednost operacije znaša več kot 20.000 EUR, se  lahko izvaja v dveh fazah, ki vsaka zase predstavljata zaokroženo celoto. V tem primeru se lahko zahtevek za izplačilo poda po zaključku posamezne faze, pri čemer posamezni zahtevek ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa). Prvi rok za oddajo vlog se izteče 18. 1. 2018, drugi (in zadnji) rok se izteče 28. 2. 2018. V kolikor bodo sredstva porabljena že po prvem roku, bo javni razpis predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega razpisa bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS. Prijavitelji morajo svoje vloge oddati kot priporočene pošiljke do datuma, ko se izteče rok za oddajo vlog, do 24. ure, prevzem osebno dostavljenih vlog je možen na sedežu LAS do istega dne, do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo sofinanciranih operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).

Informacije o javnem pozivu: Informacije so na voljo na sedežu LAS, po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti sedem delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Zadnji odgovori bodo objavljeni pet delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Delavnica za vse potencialne prijavitelje bo izvedena v prvi polovici meseca januarja. Kraj, datum in ura delavnice bo objavljena na spletni strani LAS.

Razpisna dokumentacija (desni klik in odpri povezavo v novem zavihku):

1. JP ESRR LAS Ovtar pop 05012018.pdf - Popravljeno/dopolnjeno besedilo javnega poziva je zapisano rdeče.

Vloga za prijavo ESRR (.doc)  - 4. 1. 2018 popravek na str. 12!

Finančni načrt operacije - stroškovnik (.xls)

Oprema ovojnice

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Osnutek konzorcijske pogodbe (.doc)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških (verzija 1.3)Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških (verzija 1.3)

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin

CGP priročnik - strukturni skladi

Delavnica 1 1. JP - ESRR za prijavitelje - 28. 12. 2017

VABILO

Razvojna agencija Slovenske gorice vabi vse potencialne prijavitelje operacij na 1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric – Evropski sklad za regionalni razvoj, na delavnico, ki bo v četrtek 4. januarja 2018 ob 16. uri v Centru Slovenskih goric.

Delavnice za prijavitelje operacij - 05. 1. 2018

DELAVNICA

4. januarja 2018 je Razvojna agencija Slovenske gorice - vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric, izvedla delavnico za prijavitelje operacij na 1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad ESRR. V prvem delu delavnice so bile podane osnovne informacije o javnem pozivu in pogojih prijave ter v nadaljevanju še o najpogostejših napakah, ki so se pojavljale pri prejšnjih javnih pozivih.

Gradivo: Delavnica za prijavitelje 1. javni poziv ESRR.pdf

IMG 20180104 160838 1024x768

Odgovori na vprašanja - 11. 1.  2018

Zastavljena vprašanja in odgovori po elektornski pošti ter z delavnice za 1. javni poziv LAS OVTAR Slovenskih goric - sklad ESRR:

VPRASANJA IN ODGOVORI 14.2.2018.doc

VPRASANJA IN ODGOVORI 17.1.2018.doc

VPRASANJA IN ODGOVORI 11.1.2018.doc

Zapisnik ocenjevalne komisije - 1 JP ESRR - 29. 1. 2018

ZAPISNIK 12. SEJE OCENJEVALNE KOMISIJE LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je do izteka prvega roka (18. 1. 2018) prispelo 10 vlog za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.
 
Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.
 
Zapisnik ocenjevalne komisije - 1 JP ESRR - 12. 3. 2018

ZAPISNIK 15. SEJE OCENJEVALNE KOMISIJE LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je do izteka drugega roka (28. 2. 2018) prispelo 8 vlog za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.
 
Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.
 
 
UO LAS potrdil devet operacij

Seznam potrjenih operacij 1. javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric, ESRR – 1. rok.

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 3. korespondenčni seji, dne 30. 4. 2018, za sofinanciranje potrdil devet operacij v okviru 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prejeto na 1. rok javnega poziva.

Operacije bodo v končno odobritev predložene pristojnemu organu, t.j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT).

Seznam potrjenih operacij:

Operacije1JP ESRR 1rok LASOvtar

 

 

 

 

 

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.

 

UO LAS potrdil še osem operacij

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 1. JAVNEGA POZIVA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC, ESRR – 2. ROK

Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 7. redni seji, dne 28. 6. 2018, za sofinanciranje potrdil osem operacij v okviru 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2017 in 2018, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prejetih na 2. rok javnega poziva.

Seznam potrjenih operacij:

Potrjeneoperacije1JP ESRR 2rok

Operacije bodo v končno odobritev predložene pristojnemu organu, t. j. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani RASG d. o. o. - vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric.