Organi LAS

Na 7. redni Skupščini LAS Ovtar Slovenskih goric, ki je potekala 23. 1. 2020, so bili za obdobje 2020 - 2024 izvoljeni:


Predsednik LAS: Mitja Horvat, Občina Duplek


Podpredsednica: mag. Petra Pucko, Občina Šentilj


Člani Nadzornega odbora:
1. Sabina Petek, VDC Polž Maribor (javni sektor)
2. Slavica Klemenčič, Zavod ZMOREMO, Šentilj Slovenskih goricah (gospodarski sektor)
3. Nataša Lenič, Društvo Nacekova hiša (zasebni sektor)

Člani Upravnega odbora:

- Javni sektor (10 članov)
1. Mitja Horvat, Občina Duplek
2. David Klobasa, Občina Sv. Trojica v Slov. goricah
3. mag. Janez Kramberger, Občina Lenart
4. mag. Petra Pucko, Občina Šentilj
5. mag. Milan Repič, Občina Benedikt
6. Milica Simonič Steiner, Občina Pesnica
7. Martin Breznik, Občina Sveta Ana (izvoljen na 9. seji Skupščine LAS, 28. 2. 2023)
8. Peter Škrlec, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
9. Darja Vudler, Občina Sv. Andraž v Slov. goricah
10. Marjan Žmavc, Občina Cerkvenjak

- Gospodarski sektor (6 članov)
11. Bojan Firbas, Domačija Firbas - dopolnilna dejavnost na kmetiji
12. Denis Ploj, Zadruga Dobrina z. o. o., so. p.
13. Roman Ploj, Trgovina-gostinstvo Ploj Roman s.p.
14. Marko Seušek, Turistično-gostinska dejavnost, Nataša Cotar, s.p.
15. dr. Milojka Domajnko, Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. (izvoljena na 3. koresp. seji Skupščine LAS, 13. 1. 2021)
16. dr. Sabina Žampa, Riso d.o.o.

- Zasebni sektor (5 članov)
17. Simon Fridau, posameznik
18. Andrej Kocbek, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric
19. Olga Pregl, Zavod Vedoma
20. Marko Šebart, Društvo vinogradnikov Lenart
21. Roman Mulec, Vina Mulec (izvoljen na 9. seji Skupščine LAS, 28. 2. 2023)

 

Skupščina LAS

Člani skupščine so vsi partnerji LAS, ki so podpisali pristopno izjavo.

V LAS Ovtar Slovenskih goric je ob ustanovitvi (13. 1. 2016) pristopilo 25 pogodbenih partnerjev. POVEZAVA do Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijjske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric.

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 27. 1. 2016

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 29. 3. 2017

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 19.12.2017

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 26.11.2019

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 23.1.2020

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 9. 9. 2020

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 11.2.2022

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 9. 11. 2022

Člani LAS Ovtar Slovenskih goric na dan 24. 2. 2023

 

Na volilni skupščini so bili v organe LAS Ovtar Slovenskih goric za obdobje 2016-2020 izvoljeni:

Predsednik LAS: Mitja Horvat, Občina Duplek
Podpredsednica: Petra Pucko, Občina Šentilj

Člani Nadzornega odbora:
1. mag. Jasmina Breznik, VDC Polž Maribor (javni sektor) - izvoljena na 2. redni Skupščini LAS (20.12.2016)
2. Aleksander Dolenc, Radix, d.o.o., (gospodarski sektor) - izvoljen na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)
3. Slavica Klemenčič, Društvo za razvoj podeželja Slovenskih goric (zasebni sektor)

Člani Upravnega odbora:
- Javni sektor (10 članov)
1. mag. Milan Repič, Občina Benedikt - izvoljen na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)
2. Mitja Horvat, Občina Duplek
3. mag. Janez Kramberger, Občina Lenart
4. David Klobasa, Občina Sveta Trojica v Slov. goricah - izvoljen na 6. redni Skupščini LAS (26.11.2019)
5. mag. Petra Pucko, Občina Šentilj
6. mag. Gregor Žmak, Občina Pesnica - izvoljen na 6. redni Skupščini LAS (26.11.2019)
7. Silvo Slaček, Občina Sveta Ana
8. Peter Škrlec, Občina Sveti Jurij v Slov. goricah
9. Darja Vudler, Občina Sveti Andraž v Slov. goricah
10. Marjan Žmavc, Občina Cerkvenjak

 -  Gospodarski sektor (6 članov)

11. Alojz Firbas, Domačija Firbas - dop. dejavnost na kmetiji
12. Danilo Flakus, Dveri-Pax d. o. o.
13. Denis Ploj, Zadruga Dobrina z. o. o., so. p.
14. Roman Ploj, Trgovina-gostinstvo Ploj Roman s. p.
15. Tanja Vintar, Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.
16. Sabina Žampa, RISO d. o. o.

-  Zasebni sektor (5 članov)

17. Irena Križan, Društvo kmečkih žena Jakob
18. Milan Kuri, posameznik
19. Mojca Druzovič, Marjan Druzovič – dopolnilna dejavnost na kmetiji - izvoljena na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)
20. Andrej Kocbek, Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric - izvoljen na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)
21. Marko Šebart, Društvo vinogradnikov Lenart - izvoljen na 5. redni Skupščini LAS (13.12.2018)