Strategija lokalnega razvoja 2014-2020

Strategija lokalnega razvoja (SLR) LAS OVTAR Slovenskih goric za obdobje 2014-2020 je bila potrjena na skupščini 27. 1. 2016.  29. 1. 2016 je vodilni partner pogodbenega partnerstva oddal strategijo v pregled Koordinacijskemu odboru CLLD. Odločba o potrditvi SLR je bila prejeta 28. 10. 2016.
 
Besedilo prvotno potrjene SLR:   SLR LAS Ovtar KONCNA.pdf 
 

28. 11. 2019 je bila vložena tretja sprememba SLR. Ta sprememba je bila z odločbo potrjena 31. 3. 2020 in se od tega dne uporablja kot aktualna SLR.

Čistopis veljavne strategije: STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO LAS OVTAR   

Odločba o potrditvi 3. spremembe SLR: ODLOČBA o spremembi SLR