RASG in Društvo Ovtar Slovenskih goric

Kmalu po svoji ustanovitvi je RASG v izvajanje prevzela strokovne in administrativne naloge za potrebe Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« (danes: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric). To društvo je imelo v preteklem programskem obdobju 2007-2013 status lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih goric za območje šestih občin Upravne enote Lenart. V okviru LAS Ovtar Slovenskih goric se je s sofinanciranjem iz ukrepa LEADER (sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije) v programskem obdobju izvedlo kar 68 različnih razvojnih projektov, v skupni vrednosti 1.057.129,25 EUR. Kot upravljavec LAS je RASG izvajala vse potrebne naloge za nemoteno delovanje LAS in njenih organov ter izvajala skupne projekte LAS, kot so: Ovtarjeva ponudba, Po goricah, Trajnostna lokalna preskrba – Zadruga Dobrina, mreža učnih kmetij, signalizacija, Agatine skrivnosti, širitev VTC 13, Ovtarjeve novice, idr. Več o preteklih projektih...

S statusnim preoblikovanjem lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020, ki jo je narekovala novo sprejeta zakonodaja, je društvo izgubilo status LAS in postalo eden od partnerjev na novo vzpostavljenega pogodbenega partnerstva LAS OVTAR Slovenskih goric. RASG s svojimi kadri za društvo še naprej izvaja strokovne in administrativne naloge, ki izhajajo iz programa dela društva. Obvezni del tega programa je izvedba Velikonočnega sejma, Božično – novoletnega sejma in udeležba na sejmu KOS v Lenartu, kjer se članom društva nudijo možnosti promocije in trženja. Redni del programa so tudi strokovne ekskurzije, kjer se člani društva seznanjajo s primeri dobrih praks pri razvoju podeželja.

Predsednik društva je g. Andrej Kocbek.

Pod okriljem društva smo v mesecih od februarja do maja 2018 skupaj z Univerzo v Mariboru izvajali projekt ŠIPK, katerega rezultat so uporabni podatki za naše nadaljnje aktivnosti na področju samooskrbe, kratkih prehranskih verig in pri trženju zdrave, lokalno pridelane hrane.