RASG v čezmejnem in mednarodnem okolju

RASG je bila v preteklem programskem obdobju aktivni partner v čezmejnem projektu z Madžarsko, poimenovanem Via Savaria – Martinova pot, v okviru katerega je trasirala Martinovo pot po delu slovenskega ozemlja in izvajala več promocijskih aktivnosti.

RASG je stalna udeleženka bilateralnih županskih konferenc, ki se dvakrat letno odvijajo med župani Štajerskega Vulkanlanda in Slovenskih goric ter Pomurja. Je tudi koordinatorica tega sodelovanja na slovenski strani in kontaktna točka v projektu Genus sam Fluss – Užitek ob reki.

RASG je bila aktivni partner v čezmejnem projektu z Avstrijo, z naslovom Flagship Products in nosilka dveh vodilnih produktov: kruh in med. Več na: https://www.rasg.si/index.php/flagship-produkts 

RASG kot vodilni partner LAS Ovtar od oktobra 2017 izvaja projekt sodelovanja Glamur, v katerem kot partnerji sodelujejo še LAS Prlekija, LAG Vulkanland in Verein Genuss am Fluss. Projekt se predvidoma zaključuje konec leta 2020. Več na: https://www.rasg.si/index.php/glamur 

RASG kot vodilni partner LAS Ovtar je v letu 2020 vzpostavila sodelovanje z romunskim partnerjem LAG Calafat, s katerim načrtujemo pripravo skupnega transnacionalnega projekta, v okviru projektov sodelovanja LAS pa sodelujemo tudi v drugih mednarodnih projektih.

RASG je redno vključena in je pomemben sogovornik tudi pri različnih obiskih mednarodnih delegacij v občinah na območju ORP in LAS.

RASG je vključena v Evropsko mrežo za razvoj podeželja: https://enrd.ec.europa.eu/lag/si-023_en 

Povezave do naših tujih partnerjev:

SLOVENSKE GORICE - ŠTAJERSKI VULKANLAND
http://www.vulkanland.at/

Društvo UŽITEK OB REKI - GENUSS AM FLUSS
http://www.genussamfluss.at/

QUA - Qualifizierungsagentur

https://www.qua.or.at/flagship-products/

LAS CALAFAT, Romunija

https://calafat.org.ro/