RASG izdajateljica Ovtarjevih novic

Decembra 2009 je RASG v okviru projekta LAS Ovtar Slovenskih goric izdala prvo številko tiskanega medija – mesečnika Ovtarjeve novice.

Časopis izhaja v nakladi 6.000 izvodov in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva in javne ustanove na območju občin Benedikt, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter posamezni naslovniki (ponudniki) na območju občin Cerkvenjak in Duplek.

Časopis izhaja ob podpori v projekt vključenih občin in oglaševalcev.

Odgovorni urednik časnika je g. Edvard Pukšič, člani uredniškega odbora pa so še g. Tomaž Kšela, ga. Suzana Rejak Breznik, g. Dejan Kramberger in ga. Tanja Vintar. V letu 2018 načrtujemo izdajo jubilejne, 100. številke Ovtarjevih novic.

V časopisu po izjemno ugodnih cenah ponujamo možnost oglaševanja. CENIK

Vse številke časnika lahko prelistate na tej POVEZAVI.