Povabilo k izpolnitvi vprašalnika

V okviru doktorskega študija na Fakulteti za naravoslovje in matematiko UM se izvaja raziskava o stališčih do vrstno bogatih travnikov na območju SV Slovenije. Cilj raziskave je prepoznati dejavnike, ki vplivajo na različne načine gospodarjenja s travniki. K raziskavi so vabljeni tako lastniki travnikov, kot tudi ostali.

Vljudno prosimo za izpolnitev in širjenje povezave do anonimnega vprašalnika (cca. 10 min) https://www.1ka.si/a/183196 ter spodbujanje, da vprašalnik izpolni čim več posameznikov iz SV Slovenije (npr. preko družbenih omrežij, spletnih strani, e-pošte).

Na Razvojni agenciji Slovenske gorice d.o.o. želimo, da vprašalnik prispe do čim večjega števila uporabnikov, ki jim je mar za naravo.