Dejavnosti RASG d.o.o.

Razvojna agencija Slovenskih goric, d.o.o., je območna razvojna agencija Območnega razvojnega partnerstva (ORP) Slovenske gorice. Izvaja naloge javnega pomena za območje 9 občin ORP in za širše območje Slovenskih goric.

V obdobju 2014-2020 izvaja naloge vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, ki pokriva območje 10 občin na območju Zahodnih Slovenskih goric.
 
Aktivna je tudi na področju mednarodnega sodelovanja ter svetovanja poslovnim in javnim subjektom na območju, zlasti pri pridobivanju sredstev za uresničitev projektnih idej in izvedbi projektov. 
 
Skozi različne projekte spodbuja sodobne pristope pri razvoju podeželja, samooskrbo in ekološko kmetovanje. 
 
Nudi administrativno in tehnično podporo za delovanje društva Ovtar Slovenskih goric, ki povezuje deležnike razvoja podeželja na območju občine UE Lenart, Dupleka in Sv. Andraža v Slovenskih goricah.
 
Vse od decembra 2009 izdaja lokalni medij - tiskani mesečnik Ovtarjeve novice.