»Recenzija DGD in PZI / IzN dokumentacije za projekt kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše”

Javno naročilo: »Recenzija DGD in PZI / IzN dokumentacije za projekt kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše”

Naročnik:

Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Številka in datum objave na Portalu JN:

004349/2020 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno 9. 7. 2020,

Številka zadeve:

4302-0003/2020

Predmet in naziv naročila:

Storitev

Recenzija DGD in PZI / IzN dokumentacije za projekt kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in širše

Postopek:

Postopek naročila male vrednosti v skladu s 47.členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Rok za izvedbo naročila:

Naročilo se oddaja po sklopih, projektne dokumentacije, ki so predmet recenzije oz. revizije so združene v 4 sklope.

Skrajni rok za izvedbo recenzije je 40 dni od uvedbe v delo za posamezen sklop (oz. traso)

Skrajni rok za izvedbo vseh del je 80 dni od sklenitve pogodbe za posamezen sklop.

 

Podrobnejši mejniki za izvedbo recenzije oz. revizije so podani v Navodilih za pripravo ponudbe in Opisu naročila

Rok za postavitev vprašanj:

(datum, ura, naslov):

13. 7. 2020

12:00

Portal javnih naročil

Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

17. 7. 2020

9:00

Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

17. 7. 2020

9:01

Razpisna dokumentacija:

V pripetih datotekah:

4.0. Navodila za pripravo ponudbe
4.1. Opis naročila
4.2. Priloga 1:Pregled tras
4.3. Priloga 2: Izdelana tehnična poročila in pregledne situacije po trasah
4.4. Priloga 3: Izdelane projektne naloge za izbor izdelovalca projektne dokumentacije
4.5. Priloga 4: Seznam elaboratov in načrtov po trasah
5.0 Vzorec pogodbe