Razvojna agencija Slovenske gorice

Razvojna agencija Slovenske gorice (krajše: RASG) je bila ustanovljena 12. 10. 2007 kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovili so jo Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart, Zasebni zavod Riso (danes Riso d.o.o.), Občina Destrnik, Občina Lenart in Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 11. 5. 2011 je v lastniško strukturo družbe vstopila še Občina Cerkvenjak.

Namen ustanovitve RASG je bil pospeševati razvoj območja občin Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, in sicer zlasti na področjih turizma, malega gospodarstva, kadrov ter infrastrukture na podeželju in v urbanih središčih območja. Skozi 10-letno zgodovino družbe so se vsebine njenega delovanja prilagajala dejanskim potrebam območja, pri čemer se je RASG specializirala zlasti za vsebine, ki so podprte s sredstvi Evropske skupnosti in za projekte, ki so v skupnem javnem interesu območja več občin.

Ustanovni kapital družbe danes znaša 8.925,00 EUR. Družba je v večinski javni lasti in ima kot taka status javnega naročnika. Nobeden od lastnikov v družbi nima prevladujočega položaja.

Dela in naloge v RASG trenutno izvaja devet oseb.

 

Prispevek ob 15-letnici Razvojne agencije Slovenske gorice:

https://www.rasg.si/index.php/sl/novice-rasg/448-15-let-rasg

 

struktura