Objava dela evidence o evidenčnih naročilih

V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o., objavlja del evidence o oddanih evidenčnih naročilih, in sicer seznam tistih evidenčnih naročil, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3:

Zap. št.

Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Navedba predmeta (opis)

Vrednost (brez DDV v EUR)

Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)

1

splošno področje

storitve

Računovodske storitve v obdobju 1. 4. 2018 - 31. 3. 2022

15.000,00

Jolanda Kovačič s.p.

2

splošno področje

storitve

Nadgradnja obstoječe spletne strani + vzdrževanje v obdobju 1.4. 2018 - 31. 3. 2028

13.200,00

Kreativna Pika d.o.o.

3

splošno področje

blago

Mizarski izdelki v okviru projekta DETOX

14.221,34

Franc Cep s.p.