Regijski projekti v podravski regiji

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v petek, 20. julija 2018 v Mariboru s predstavniki razvojnih svetov podravske in koroške regije podpisal DOPOLNITEV K DOGOVORU O RAZVOJU REGIJ.

V podravski regiji je bilo potrjenih 28 regijskih in en sektorski projekt v skupni vrednosti dobrih 147 milijonov evrov, za katere bo država iz evropskih virov in proračuna zagotovila 78,6 milijona evrov. preberite več...

Med regijskimi projekti je 9 projektov, ki se uvrščajo v prednostno naložbo 3.1 Spodbujanje podjetništva, 2  projekta, ki se uvrščata v prednostno naložbo 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, 14 projektov, ki se uvrščajo v prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor (specifični cilj 1 – zmanjšanje emisij v vode), 3 projekti, ki se uvrščajo v prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor (specifični cilj 2 – večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo) ter en projekt, ki se uvršča v prednostno naložbo 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti.  Omenjeni sektorski projekt je gradnja obvoznice v Kidričevem.

V Dogovor o razvoju regij so vključeni tudi projekti, ki so aktualni za območje Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice. Projektom, ki so bili v dogovor že vključeni, to so:

  • Drava, reka za prihodnost – Natura 2000
  • Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo »SocioLab«
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart – Centralna čistilna naprava Lenart

so se s podpisom tega dogovora pridružili še:

  • Poslovna cona Šentilj
  • Podjetno nad izzive (PONI) v razvojni regiji Podravje
  • Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Duplek
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Šentilj
  • Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki – Počehova

Z vključitvijo v dogovor se bodo za te projekte pričele pripravljati vloge za neposredno potrditev operacij, ki so pogoj za odobritev sredstev evropske kohezijske politike. Po tej pa se bodo investicije pričele izvajati. Zaključene morajo biti do izteka finančne perspektive, t.j. do konca leta 2022.

20180720 103752