1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad EKSRP

1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad EKSRP - 23. 12. 2016

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvojana območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj,ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric,v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

 

Datum objave: petek, 23.12.2016

Rok za oddajo vlog: torek, 28.2.2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave na sedež LAS)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 249.779,43 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ 85 %. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa). Rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 28. 2. 2017, do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

Informacije o javnem pozivu: Informacije so na voljo od 3. 1. 2017 do 21. 2. 2017, na sedežu LAS, po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 13. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti do 21. 2. 2017. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 22. 2. 2017. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Delavnica za pripravo operacij in vlog na javni poziv bo na sedežu LAS, Trg osvoboditve 9, v Lenartu, 25. 1. 2017 ob 15.30 uri.

Dokumentacija (desni klik in odpri povezavo v novem zavihku):

Besedilo 1. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP (.pdf)

Vloga za prijavo operacije EKSRP (.pdf)

Vloga za prijavo operacije EKSRP (.doc)

Finančni načrt operacije – stroškovnik (.xls)

Obrazec za opremo ovojnice

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16)Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16)

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16)Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednostiKatalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacijeSeznam kmetijske in gozdarske mehanizacije

Vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014–2020.

Obrazec za pristop:

Celotno besedilo poziva: JAVNI POZIV JZP LAS Ovtar 2014-2020.pdf

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite na sedežu Razvojne agencije Slovenske gorice, na telefonski številki 059 128 773, GSM: 051 660 865 ali na elektronskem naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vabilo na delavnice za prijavitelje - 23. 1. 2017

Vabilo na delavnice za prijavitelje na Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP

Za prijavitelje bodo organizirane delavnice za pripravo vlog za prijavo na operacije:

- v sredo, 25. januarja 2017, ob 15.30 uri v Centru Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart v Slovenskih goricah.

- v ponedeljek, 30. januarja 2017, ob 9:00 uri v sejni sobi občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, Vitomarci.

- v torek, 31. januarja 2017, ob 15:00 v večnamenskem kulturnoturističnopodjetniškem centru Pesnica (kulturni dom), Pesnica pri Mariboru 41, Pesnica pri Mariboru.

- v sredo, 1. februarja 2017, ob 15:30 uri v sejni sobi Večnamenske zgradbe za društvena dela (VNZD), Sladki Vrh 9 B, Sladki Vrh.

- v ponedeljek, 6. februarja 2017, ob 15:00 v sejni sobi občine Duplek, Cesta 4. julija 106, Spodnji Duplek.

Obveščamo vas, da delavnica v Dupleku zaradi bolezni odpade. Hvala za razumevanje!

Vsebina delavnice:

1.Predstavitev javnega poziva ter pogojev za izbor operacij (projektov), sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

2.Kako pripraviti operacijo (projekt) za prijavo na javni poziv LAS (vloga vlagatelja, vloga partnerjev, določitev aktivnosti, finančni načrt …).

Vsebina delavnice je enaka, izvajane bodo na različnih lokacijah, prijavitelj izbere lokacijo, ki mu najbolj ustreza. Predhodne prijave niso potrebne.

Individualne konzultacije s prijavitelji, ki imajo sedež v UE Lenart, so mogoče na sedežu občine na podlagi obveznih predhodnih najav.

Vabilo delavnica 1. javni poziv LAS Ovtar

Delavnice za prijavitelje - 15. 2. 2017

Razvojna agencija Slovenske gorice kot vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric je izvedla štiri delavnice za prijavitelje na 1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric za izbor operacij  – sklad EKSRP. Delavnice so potekale v Lenartu, Vitomarcih, Pesnici pri Mariboru in na Sladkem Vrhu. Predstavljen je bila vsebina in namen javnega poziva ter pogojev za izbor operacij (projektov), sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter podana navodila, kako pripraviti operacijo (projekt) za prijavo na javni poziv LAS (vloga vlagatelja, vloga partnerjev, določitev aktivnosti, finančni načrt …).

M. F.

DelavnicaAndraz30jan17 1024x768 DelavnicaLenart 3 1024x768 DelavnicaLenart 6 1024x768 DelavnicaSentilj1feb17 1024x768

Podaljšan rok za oddajo vlog - 17. 2. 2017

1. Javni poziv LAS Ovtar –rok za oddajo vlog je podaljšan do 15. marca 2017!

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bil objavljen 23. 12. 2016. Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za oddajo vlog za prijavo operacije do 15. 3. 2017. 

V skladu s tem se v besedilu 1. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

-  v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek, spremeni datum iz 28. 2. 2017 na datum 15. 3. 2017 in se glasi: Rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 15. 3. 2017, do 13. ure.

-  v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 5. odstavku, se spremeni besedilo v celoti:

Informacije so na voljo od 3. 1. 2017 do 7. 3. 2017, na sedežu LAS, po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 13. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti do 7. 3. 2017. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 8. 3. 2017. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

-  v 8. poglavju DOKUMENTACIJA JAVNEGA POZIVA IN DODATNE INFORMACIJE, v 3. odstavku, prvi stavek, se spremeni datum 21. 2. 2017 na datum 7. 3. 2017,

-  v 8. poglavju DOKUMENTACIJA JAVNEGA POZIVA IN DODATNE INFORMACIJE, v 3. odstavku, 4. alineja prvega stavka, se spremeni besedilo v celoti: Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti do 7. 3. 2017. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 8. 3. 2017. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

1. JAVNI POZIV LAS - VPRAŠANJA IN ODGOVORI - 22. 2. 2017

Zastavljena vprašanja in odgovori po elektornski pošti ter z delavnic za poziv LAS OVTAR Slovenskih goric:

VPRASANJA IN ODGOVORI_2.3.2017.doc

Primer izpolnjene tabele - stroškovni načrt operacije: Pomoč 2.2.2017 Priloga 1_ EKSRP stroskovni načrt.xls

Gradivo z delavnic - PPT predstavitev: Delavnica za prijavitelje 1. javni poziv EKSRP.pdf

Zapisnik ocenjevalne komisije - 23. 3. 2017

Zapisnik 1. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric

Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je do izteka roka prispelo 21 vlog za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo. 

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 1. seja Ocenjevalne komisije LAS Ovtar 21.03.2017.pdf

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ - 21. 6. 2017

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 1. JAVNEGA POZIVA (EKSRP) LAS Ovtar Slovenskih goric

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 5. seji, dne 6. 6. 2017, pripravil seznam vseh potrjenih operacij v postopku 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t.j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na ta seznam so se na predlog Ocenjevalne komisije uvrstile naslednje operacije:

Operacije1JPEKSRP LASOvtar

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.