Občina Cerkvenjak

Andrenci - Čehova kapelica
Kapelica iz druge polovice 19. stoletja ima majhen lesen zvonik na strehi. Vratna in okenske odprtine so polkrožno zaključene. Trikotno čelo in podstrešni venec sta močno profilirana. Stoji poleg gručaste kmetije v Andrenski grabi.

Andrenci - Domačija Vračič (Andrenci 3)
Domačijo iz druge polovice 19. stoletja sestavljata lesena cimprana hiša in podkleteno gospodarsko poslopje s prešo. Poslopji sta kriti z dvokapnima opečnima strehama. Domačija stoji ob cesti, v zaselku Mali Andrenci.
 
Andrenci - Eneolitska naselbina Andreški vrh
Višinska eneolitska naselbina, odkrita l. 1937 pri širjenju ceste. Potrebne so še nadaljne raziskave, ki bodo pokazale njen dejanski obseg, saj sta s sondiranji (1954, 1956) delno raziskana le dva objekta.
 
Andrenci - Gomila na parceli 1005/1
Nepoškodovana in časovno neopredeljena ploska gomila z višino 0,5 m in premerom 11,5 m.
 
Andrenci - Gomila na parceli 666
Nepoškodovana gomila, časovno neopredeljena ploska z višino 0,5 m in premerom 10,5 m.
 
Andrenci - Gomila na parceli 813/3
Nepoškodovana in časovno neopredeljena ploska gomila z višino 0,3 m in premerom 11 m.
 
Andrenci - Hiša Andrenci 48
Pritlična podkletena hiša s petosno glavno fasado in bogato dekoracijo, krita z dvokapno salonitno streho. Izvira iz prve polovice 19. stoletja. Hiša stoji v okviru domačije, ob cesti v južnem delu naselja.
 
Andrenci - Ostanki rimske stavbe
Najdeni ostanki lesene stavbe z rimsko keramiko. Najdba zgovorno priča o rimski dejavnosti in življenju na tem prostoru.
 
Andrenci - Palučeva klet (Andrenci 2)
Lesena cimprana in podkletena triprostorna stavba iz druge polovice 19. stoletja je krita z opečno dvokapnico. Vhod v klet je iz zunanje, zatrepne strani.Klet stoji ob cesti, v zaselku Mali Andrenci.
 
Andrenci - Rimsko grobišče I
Na vznožju grebena leži trinajst rimskih gomil z višinami od 0,6 do 2,5 m in premeri od 5,8 do 11 m.
 
Andrenci - Rimsko grobišče II
V gozdu ležijo štiri rimske gomile, od katerih je ena do polovice izravnana.
 
Brengova - Cekmašaterjeva kapelica
Kapelico z začetka 20. stoletja pokriva dvokapnica. Fasado členijo le polkrožno zaključen vhod in okna.
 
Brengova - Domačija Brengova 18
Domačija stoji severno nad cesto, v razloženem naselju. Sestavljajo jo zidana, pritlična, delno podkletena hiša s konca 19. stoletja in gospodarsko poslopje.
 
Brengova – Gomila
Posamična časovno neopredeljena gomila z višino 0,6 m in premerom 11 m.
 
Brengova - Gomilno grobišče
Rimsko gomilno grobišče je večinoma že izravnano, danes vidna le še ena gomila - visoka 1 meter in 10 metrov v premeru.
 
Brengova - Pavličeva klečaja
Lesena cimprana podkletena (kamnita obokana klet) dvocelična stavba iz 19. stoletja, krita z dvokapno salonitno streho. Prvotno je bila streha slamnata. Klet stoji severovzhodno od domačije Brengova 72, ob cesti, v razloženem naselju Brengova.
 
Brengova - Rimsko gomilno grobišče I
Skupina petnajstih, delno prekopanih rimskih gomil. Višine od 0,6 do 2,1 m s premeri od 5,7 do 14,4 m. Arheološki terenski spomenik v prvotni legi.
 

Brengova - Rimsko gomilno grobišče II
Skupina 15 rimskih gomil, od teh le tri nepoškodovane. Gomile so višine od 0,3 do 1,5 m, premera od 5,5 do 13 m. Arheološki terenski spomenik v prvotni legi.         

cerkvenjak01 cerkvenjak02

Brengova - Zorkova kapelica
Neogotska kapelica iz leta 1897 z zvonikom. Fasado členijo šilasto zaključena vhodna odprtina s trikotnim čelom, okna ter močno profiliran podstrešni venec. V notranjosti sta kipa Marije in sv. Ane. Zaradi izgradnje avtocestnega odseka Spodnja Senarska – Cogetinci je bilo potrebno kapelico prestaviti na nadomestno lokacijo, v območje obstoječega križišča, skladno z usmeritvami Ministrstva za kulturo.
 
Čagona - Omulčeva hiša
Lesena cimprana podkletena (obokana klet) hiša, zgrajena leta 1886 ima tipično razporeditev prostorov in ohranjeno črno kuhinjo, opremo in pohištvo. Krita je z dvokapno salonitno streho. Hiša z naslovom Čagona 44 stoji ob cesti, v osrednjem delu razloženega naselja.
 
Čagona – Znamenje
Tipično slopno znamenje iz leta 1641 ima plitve niše v razširjenem tabernakljastem nastavku in je pokrito s strmo opečno štirikapnico. Postavljeno je bilo v zahvalo za srečno prebolelo kugo. Objekt uvrščamo med poznobaročna slopna znamenja, saj je njegova oblika enaka štiristranemu zidanemu stolpu. Kužno znamenje bi naj nastalo na mestu, kjer so pokopavali umrle za črno kugo; to pa naj bi bilo ločeno od pokopališča pri cerkvi. Znamenje stoji nedaleč stran od hiše Čagona 52.

cerkvenjak03
Cenkova – Kapelica
Neogotska kapelica iz leta 1920 ima visok zvonik in šilasto zaključena okna in vrata. Je brez profilacije. Sakralni objekt stoji na zahodni strani ceste Cerkvenjak - Osek.
 

Cerkvenjak - Cerkev sv. Antona Puščavnika
Gotska župnijska cerkev v Cerkvenjaku je iz let 1516-1546, vendar je bila večkrat prezidana, predvsem v poznobaročnem slogu. Je enoladijska cerkev z masivnim gotskim zvonikom Gotski vhodni portal ima v prstanu izpisani letnici 1546 in 1828. Prva predstavlja leto izgradnje cerkve, druga pa leto predelave oz. prezidave. Njen prezbiterij je enako širok kot ladja. Prvotna zakristija je bila v začetku 19. stoletja predelana v Križevo kapelo, na jugu pa je bila prizidana nova zakristija; le-tej je bila leta 1865 dodana Jožefova kapela. Leta 1891 so obe združili in s tem razširili cerkev. Cerkev odlikuje ubrana notranjščina in bogata oprema, ki zajema štiri oltarje. Orgle na koru so stare približno 100 let. Ker je cerkev že zelo stara, se je pričela sesedati in je bila potreba obnove, ki se je pričela v letu 2003 in v tem letu je bila tudi končana. Zunanjost in notranjost cerkve je sedaj veliko lepša in prijaznejša faranom. Notranjost cerkve po prenovi sedaj krasijo tudi freske, ki so pokukale izpod prepleska. V novi preobleki je cerkev v ponos kraju, čeprav je stara.
 
cerkvenjak04

cerkvenjak05 cerkvenjak06 cerkvenjak07 cerkvenjak08
 
Cerkvenjak - Hiša Cerkvenjak 32
Podeželska enonadstropna neorenesančna hiša, zgrajena v drugi polovici 19. stol. Hiša stoji jugovzhodno od naselja , ob poti proti Vitomarcem.
 
Cerkvenjak - Kapelica sv. Janeza Nepomuka
V samem središču Cerkvenjaka stoji kapelica odprtega tipa, ki sloni na štirih okroglih stebrih. Je iz klesanega slovenjegoriškega peščenjaka. Sakralno znamenje nosi letnico 1752 in jo domačini imenujejo Johanez. V njej je baročni kip priljubljenega svetnika Janeza Nepomuka.

cerkvenjak09
 
Cerkvenjak - Spomenik NOB
Spomenik je v obliki obeliska in je visok tri metre. Vanj  so vklesana imena in kraji padlih domačinov. Odkrit je bil leta 1962. Spomenik stoji v središču Cerkvenjaka, ob kulturnem domu in osnovni šoli.
 
Cerkvenjak - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
Značilen kamniti spomenik je posvečen padlim domačinom v prvi svetovni vojni. Datira v prvo polovico 20. stoletja. Spomenik stoji v središču naselja, zahodno od župnijske cerkve.
 
Cerkvenjak – Župnišče
Župnišče ima tloris v obliki črke L in nosi letnico 1599. Stavba je grajena v gotskem slogu. Krajši trakt je bil prizidan kasneje.
 
Cogetinci - Anželova kapelica
Neogotska kapelica s konca 19. stoletja ima zvonik in ob vhodu poudarjena stebra. Tloris je pravokoten s triosminskim zaključkom. Na fasadi ni poudarkov. V notranjščini je kip Brezmadežne. Kapelica stoji na severni strani ceste Cogetinci - Sv. Trojica.
 
Cogetinci - Domačija Cogetinci 53
Stanovanjska hiša je zidana, pritlična in tudi delno podkletena. Vhodni portal je kamnit in polkrožno zaključen z letnico 1890. Nad portalom je letnica obnove 1981. K domačiji sodi gospodarsko poslopje, ki je z začetka 20. stoletja.
 
Cogetinci - Domačija Cogetinci 75
Stanovanjski del hiše se nadaljuje z gospodarskimi prostori in hlevom. Stavba je nizka in lesena ("cimprana") je ometana in pobeljena z apnenim beležem. Delno je podkletena in krita s slamo. Na hišnem tramu je letnica 1808.
 
Cogetinci - Hauzerjeva zbirka čebelnjakov
V skupini je šest originalno ohranjenih čebelnjakov, ki so preneseni iz okolice Cerkvenjaka. Vsi so leseni in kriti z opečnimi strehami (štajerski tip s simetrično dvokapnico, gorenjski tip z enokapnico). Ohranjeni so tudi čebelarski predmeti, orodje in pripomočki. Čebelnjaki stojijo v okviru domačije Cogetinci 25, nekaj jih je deponiranih v gospodarskem poslopju.
 
Cogetinci - Vodnjak na domačiji Cogetinci 76
Tipičen lesen vodnjak "na kolo" je iz druge polovice 19. stoletja. Konstrukcija je lesena in sloni na štirih lesenih stebrih. Streha je dvokapna, nekdaj krita s slamo, danes pa vodnjak prekriva opečnata kritina. Ogromno kolo predstavlja pravi vztrajnik in s tem omogoča dostop do globokega vodnjaka tudi ženskam (črpanje vode je bilo od nekdaj žensko opravilo).
 
Cogetinci – Znamenje
Kužno znamenje v Cogetincih je iz leta 1529. Izklesano je iz kamna. V njem najdemo primer mešanja dveh slogovnih značilnosti. Celota je izrazito gotska, nekako odhajajoča gotika, vogalni stebriček pa se kaže kot renesančen. Cerkvenjaško znamenje je zelo kvalitetno oblikovano in spada med najlepše te vrste na Slovenskem.
cerkvenjak10
 
Grabonoški Vrh - Hiša Grabonoški Vrh 11
Lesena cimprana hiša iz 19. stoletja je krita z dvokapno čopasto slamnato streho. Hiša ima tradicionalno razporejene prostore in ohranjeno črno kuhinjo. Ob hiši stoji vodnjak. Hiša stoji v okviru domačije ob lokalni cesti, v osrednjem delu razloženega naselja.
 
Grabonoški Vrh - Rimski gomili
Ohranjeni sta dve rimski gomili (premera 14,5 m oziroma 11,7m ter višine 2,1m oziroma 1,6m) iz 4.stoletja. Pripadali sta gomilnemu grobišču, katerega še štiri gomile so bile leta 1954 uničene.
 
Komarnica - Hiša Komarnica 7
Lesena cimprana stavba iz 19. stoletja je delno podkletena. Krita je z opečno dvokapno streho. Stavba ima značilno razporeditev vinogradniške stavbe: bivalni del, prostor s prešo in obokano vinsko klet.
 
Smolinci - Vinska klet pri hiši Smolinci 83
Lesena, nizka stavba je danes krita s salonitno kritino, nekoč je bila krita s slamo. Ima dva prostora, nekoliko poglobljen prostor služi vinski kleti, v prostoru z odprtim ostrešjem stoji preša z letnicama 1796 in 1889.
 
Stanetinci v Slovenskih goricah - Kajnihova kapelica
Neogotsko kapelico s konca 19. stoletja pokriva dvokapnica. Glavno fasado členijo vogalni pilastri, trikotno čelo, šilasto zaključene vratna in okenske odprtine ter profiliran venec. Kapelica stoji na vzhodni strani ceste v Stanetincih.
 
Vanetina - Vajdičeva kapelica
Kapelica je bila postavljena okoli leta 1900 ima na zadnji strani mogočen čokat zvonik s stolpičem na vrhu zvonika. Fasade zaključujejo trikotna čela. V notranjosti je postavljen kip Marije z detetom. Sakralni objekt stoji na južni strani ceste Vanetina - Osek.
 
Župetinci - Rimska gomila
Posamična nepoškodovana rimska gomila z višino 1,3 m in premerom 16 m.