1. SPREMEMBA 4. JP - sklad ESRR

SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA - drugi rok podaljšan do 31.01.2022

4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je bil objavljen 14. 9. 2021. 

Na 13. korespondenčni seji Upravnega odbora LAS Ovtar, ki je potekala od 15. do 17. 12. 2021, je bil sprejet sklep, da se podaljša drugi rok za oddajo vlog za prijavo operacij do 31. 1. 2022.

V skladu s tem se v besedilu 4. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

- v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek, spremeni datum iz 22. 12. 2021 na datum 31. 1. 2022 in se glasi: Prvi rok za oddajo vlog se izteče 27. 10. 2021, drugi (zadnji) rok pa 31. 1. 2022.

1. sprememba 4. JP - sklad ESRR, 20.12.2021

Povezava do objavljenega javnega poziva: Povezava