2. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA - povečanje okvirne višine sredstev

V skladu s tem se v besedilu 4. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

-  v poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 2. odstavku, prvi stavek, spremeni višina sredstev iz 262. 621,88 EUR na vrednost 302.591,85 EUR in se glasi: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 302.591,85 EUR.

- v 1. poglavju PREDMET SOFINANCIRANJA, v tabeli Cilji in kazalniki, ki so opredeljeni v SLR, se pri tematskem področju Razvoj osnovnih storitev poveča okvirna višina razpisanih sredstev (€) iz 82.621,88 EUR na 122.591,85 ter vrednost Skupaj (€) iz 262.621,88 na 302.591,85. 

2. sprememba 4. JP LAS Ovtar - EKSRP

 

Povezava do javnega poziva:

https://www.rasg.si/index.php/sl/javni-pozivi/297-4-javni-poziv-sklad-eksrp