4. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - SKLAD EKSRP

4. JAVNI POZIV LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC - SKLAD EKSRP
4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Datum objave: ponedeljek, 20. 4. 2020.

Roki za oddajo vlog: prvi rok za oddajo vlog se izteče 27. 5. 2020 1. 7. 2020, drugi rok se izteče 2. 9. 2020, tretji (zadnji) rok pa 13. 1. 2021 25. 2. 2021.

V kolikor bodo sredstva porabljena že po prvem roku ali drugem roku, bo javni poziv predčasno zaprt. O predčasnem zaprtju javnega poziva bo vodilni partner objavil obvestilo na spletni strani LAS.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letih 2020 in 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje znašajo 262.621,88 EUR 302.591,85 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane z EKSRP znaša največ 85 %.

Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov:

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa).

Prvi rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 27. 5. 2020 1. 7. 2020  do 13. ure.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na sedežu LAS in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865. Za osebno konzultacijo na sedežu LAS je OBVEZNA predhodna najava in uskladitev termina.

Vprašanja lahko kadarkoli naslovite tudi po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti sedem delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori na pisno zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.lasovtar.si.

Zadnji odgovori bodo objavljeni pet delovnih dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Besedilo 4. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric 

SPREMEMBA 11. 5. 2020 

2. SPREMEMBA 16. 06. 2020

3. SPREMEMBA 7. 1. 2021

Vloga za prijavo operacije EKSRP  (POPRAVEK, 2.2.2021: prilogi 4.1 in 4.2)

Stroškovni načrt 4. JP EKSRP 

Obrazec za opremo ovojnice 

Strategija lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric 

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Navodila za upravičene stroške CLLD 

Katalog kmetijskih in gozdarskih strojev 

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 

Pravilnik za označevanje PRP 2014-2020

 

Sprememba javnega poziva - 11. 5. 2020

4. Javni poziv LAS Ovtar - sklad EKSRP – prvi rok za oddajo vlog je podaljšan do 1. julija 2020!

4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bil objavljen 20. 4. 2020. 

Na osnovi interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in pojasnil CLLD/LEADER pisarne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podaljšujemo prvi rok za oddajo vlog za prijavo operacije do 1. 7. 2020.

V skladu s tem se v besedilu 4. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

-  v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek, spremeni datum iz 27. 5. 2020 na datum 1. 7. 2020 in se glasi: Prvi rok za oddajo vlog se izteče 1. 7. 2020, drugi rok se izteče 2. 9. 2020, tretji (zadnji) rok se izteče 13. 1. 2021.

SPREMEMBA javnega poziva 11. 5. 2020

 

2. sprermemba javnega poziva - 16. 6. 2020

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, kot vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadeljevanju LAS) je 20. 4. 2020 objavila

4. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin:

Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj,

ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Na osnovi odstopa od pravice do sredstev in Odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja št.33152-157/2018/8 povečujemo okvirno višino sredstev za sofinanciranje operacij.

V skladu s tem se v besedilu 4. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

-  v poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 2. odstavku, prvi stavek, spremeni višina sredstev iz 262. 621,88 EUR na vrednost 302.591,85 EUR in se glasi: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 302.591,85 EUR.

- v 1. poglavju PREDMET SOFINANCIRANJA, v tabeli Cilji in kazalniki, ki so opredeljeni v SLR, se pri tematskem področju Razvoj osnovnih storitev poveča okvirna višina razpisanih sredstev (€) iz 82.621,88 EUR na 122.591,85 ter vrednost Skupaj (€) iz 262.621,88 na 302.591,85. 

2. sprememba 4. JP LAS Ovtar - EKSRP

 

Zapisnik 1. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric - 3. 7. 2020

Na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je do izteka prvega roka za oddajo vlog (1. 7. 2020) prispelo 6 vlog za prijavo operacije.

Vse vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 1. seje OK 4. JP EKSRP - 3.7.2020 

Upravni odbor potrdil pet operacij

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 12. redni seji dne 9.9.2020 potrdil pet operacij v postopku 4. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki bodo v končno odobritev operacije predloženi pristojnemu organu, t. j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Zap. št. vloge    Naziv operacije (akronim) Povprečna ocena    Sofinanciranje v EUR
 2  VURKO  81,3333  39.944,03  
 1  RAZGLEDI OSTRAGOVE  76,3333  40.000,00  
 6  MINIATURNA VASICA  75,3333  39.999,19  
 4  FERKOVA UČILNICA  70,0000  5.130,42  
 3  GVZ-1 - VOZILO ZA VSE  61,6667  18.156,97  

 

Zapisnik 4. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric - 9. 9. 2020
Na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je do izteka drugega roka za oddajo vlog (2. 9. 2020) prispela 1 vloga za prijavo operacije.

Vlogo bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila administrativno popolnost in jo ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 4. seje OK 4. JP EKSRP - 9.9.2020

 

SEZNAM POTRJENIH OPERACIJ 4. JAVNEGA POZIVA LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC – SKLAD EKSRP – 2. ROK
Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 9. korespondenčni seji dne 16. 10. 2020 potrdil eno operacijo v okviru drugega roka 4. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V končno odobritev operacije bo predložen pristojnemu organu, t.j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. vloge 2. rok 

Vlagatelj je bil o izboru pisno obveščen s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.

3. sprememba javnega poziva - 7. 1. 2021
JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bil objavljen 20. 4. 2020. 

Na 13. redni seji Upravnega odbora LAS Ovtar, ki je potekala 6. 1. 2021 preko video konferenčne povezave, je bil sprejet sklep, da se podaljša tretji rok za oddajo vlog za prijavo operacij do 25. 2. 2021.

V skladu s tem se v besedilu 4. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

-  v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek, spremeni datum iz 13.1.2021 na datum 25. 2. 2021 in se glasi: Prvi rok za oddajo vlog se izteče 1. 7. 2020, drugi rok se izteče 2. 9. 2020, tretji (zadnji) rok se izteče 25. 2. 2021.

3. sprememba javnega poziva, 7.1.2021

Zapisnik 6. seje Ocenjevalne komisije LAS Ovtar Slovenskih goric - 4. 3. 2021
Na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so do izteka tretjega (zadnjega) roka za oddajo vlog (25. 2. 2021) prispele 3 vloge za prijavo operacije.
Vloge bo pregledala Ocenjevalna komisija, preverila administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno razvojno strategijo.

Skladno s členom 7.4 Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric vodilni partner objavlja zapisnik o odpiranju vlog.

Zapisnik 6. seje OK 4. JP EKSRP - 4.3.2021

Upravni odbor potrdil tri operacije
Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric na svoji 15. redni seji dne 19. 5. 2021 potrdil tri operacije v okviru tretjega roka 4. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V končno odobritev operacije bo predložen pristojnemu organu, t.j. Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

potrjeneoperacije 

Vlagatelji so bili o izboru pisno obveščeni s strani vodilnega partnerja LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG d.o.o.