TPK 2021-2022

Razvojna agencija Slovenske gorice je s konzorcijskima partnerjema RIC Slovenska Bistrica in Ljudska univerza Slovenska Bistrica vključena v projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za obdobje 5 let (2018-2022).

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo tako zaposleni kot iskalci zaposlitve zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter na področju osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let. Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Trenutno se pri nas izvaja Računalniško digitalno izobraževanje (RDO), pričetek 7.12.2021, poteka ob torkih in četrtkih od 17. do 19.15.

Predviden zaključek 27.1.2022.