Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc -TPK 2018-2022

IZOBRAŽEVANJA 2021-2022

Ljudska univerza Slovenska Bistrica je s konzorcijskima partnerjema RIC Slovenska Bistrica in Razvojna agencija Slovenske gorice še vedno izvaja projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo tako zaposleni kot iskalci zaposlitve zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter na področju osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let. Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Projekt se zaključuje, zato vas v septembru 2022 vljudno vabimo k vpisu v zadnjo skupino računalniškega digitalnega izobraževanja (RDO).

TPK logo

1. program: Računalniško digitalno opismenjevanje

 • Svetovni splet
 • Poznavanje in uporaba socialnih omrežij
 • Uporaba elektronske pošte
 • E-storitev
 • E-storitve državnih ustanov
 • Spletno nakupovanje
 • Spletno bančništvo
 • Uporaba mobilnega telefona

Trajanje: 40 ur

2. program: Sporazumevanje v tujih jezikih - ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA

 • Bralno in slušno razumevanje, govorjenje
 • Pisno sporočanje
 • Tematska področja – ljudje in osebna identiteta, bivanje in bivalno okolje, kraj, dežela, država, vsakdanje življenje in delo, hrana in pijača, zdravje in nega telesa, narava in okolje, prosti čas in šport

Trajanje: 40 ur

Izobraževanje je namenjeno delovno aktivnemu prebivalstvu, prednostno starejšim od 45 let in je za udeležence brezplačno.


Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG d.o.o.) je s konzorcijskim partnerjem RIC Slovenska Bistrica vključena v projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za obdobje 5 let (2018-2022). Vodja projekta je Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

RASG v operaciji pokriva delež stroškov v skupni vrednosti 83.331,32 EUR.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si