Dejavnosti

Tuji jeziki
Začetni tečaj nemščine ali angleščine
Namenjen je vsem, ki se tujega jezika še niste učili oziroma je bilo to pred mnogimi leti, in ste pozabili že skoraj vse. Pri začetnih tečajih začnemo z osnovami:
- seznanimo se s pogosto rabljenimi besedami in najosnovnejšimi besednimi zvezami, ki se nanašajo na nas, na svojo družino in življenjsko okolje,
- razumemo besede in preproste stavke (npr. na potovanju, v hotelu, trgovini),
- se preprosto sporazumevamo o temah iz vsakodnevnega življenja.

Nadaljevalni tečaj nemščine ali angleščine
Namenjen je vsem, ki imajo osnovno zanje tujega jezika in bi ga radi nadgradili.
Naučili se boste:
- sporazumevati se v vsakdanjih situacijah (npr. v restavraciji, v trgovini),
- uporabljati besedne zveze in stavke, s katerimi opišete svojo družino, življenjske razmere, izobraževalno pot ter predstaviti trenutno ali prejšnjo zaposlitev,
- sestavljati kratka, preprosta obvestila in sporočila (npr. osebno predstavitev, e-sporočila).

Vsaka posamezna oblika traja 30 ur, srečanja potekajo v popoldanskem času dvakrat tedensko.
Računalniško izobraževanje
Začetni in nadaljevalni računalniški tečaji se izvajajo v programih MO Office 2010. Trajajo 20 ur v popoldanskem času in je prilagojen za potrebe udeležencev.  

Tečaj Digitalne fotografije
• seznanite z lastnostmi fotoaparata in načina fotografiranja,
• fotografiranje na terenu (v bližnji okolici),
• prenos fotografij na računalnik, možnosti računalniške obdelave fotografij ter arhiviranje.
 Tečaj traja 10 ur.
UTŽO - Univerza za tretje življenjsko obdobje

3zo logoTretje življenjsko obdobje je čas, ki ga človek posveti sebi in ko se lahko bolj kot kadarkoli prej v življenju ukvarja s stvarmi, ki ga mikajo, veselijo in zanimajo. Namen univerze je izobraževati se za osebnostno rast in organizirati kakovostnejše preživljanje prostega časa.

UTŽO je namenjena starejšim pred upokojitvijo, starejšim dolgotrajno brezposelnim, starejšim v obdobju dolge rehabilitacije, starejšim v po poklicnem obdobju, dejavnim starejšim v visoki starosti ter vsem, ki se želijo usposabljati na področju izobraževanja in družbene participacije starejših ter njihovega sodelovanja z drugimi rodovi.

Člani Univerze za tretje življenjsko obdobje delujejo v študijskih krožkih. Najpogosteje se skupine sestajajo enkrat tedensko, po dve pedagoški uri v dopoldanskem ali popoldanskem času. Vključitev je mogoča v mesecu septembru za tekoče šolsko leto. Krožke vodijo mentorji, ki imajo znanje za določeno izbrano področje dela. Vključitev posameznega člana je možna v več krožkov.

Vpisati se je mogoče v naslednje študijske krožke:

  • Učenje nemščine
  • Učenje angleščine
  • Računalniško izobraževanje
  • Digitalna fotografija
  • Vrt in zelišča
  • Ročne spretnosti
Študijski krožki

SK logoŠtudijski krožek je izobraževalna oblika prostovoljnega skupinskega dela. Odrasli novo znanje povezujejo z že pridobljenim znanjem in izkušnjami, s katerimi gradijo oziroma nadgrajujejo svoje znanje. Študijski krožki pomembno vplivajo na zadovoljevanje potreb po varnosti, socialni pripadnosti skupini, čustvenemu navezovanju, samopotrjevanju po raziskovanju in odkrivanja neznanega.

Takšna oblika izobraževanja ima precejšen prispevek h kakovostnejšemu življenju v lokalnem okolju. Študijski krožki trajajo min. 25 ur.

TVU - teden vseživljenjskega učenja

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Z njim opozarjamo na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti. S TVU prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.