Temeljne poklicne kompetence - TPK

TPK logoRazvojna agencija Slovenske gorice (RASG d.o.o.) je s konzorcijskim partnerjem RIC Slovenska Bistrica vključena v projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za obdobje 5 let (2018-2022). Vodja projekta je Ljudska univerza Slovenska Bistrica.

RASG v operaciji pokriva delež stroškov v skupni vrednosti 83.331,32 EUR.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Izobraževalni programi so namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si