Priprava spremembe 5. SLR LAS Ovtar

V pripravi je 5. sprememba Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Ovtar.

LAS Ovtar Slovenskih goric je oktobra 2021 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejela dodatnih 151.280,00 EUR. Predpogoj za objavo novega javnega poziva za črpanje sredstev iz sklada EKSRP je tudi potrjena peta sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric (SLR), v kateri se mora v finančni okvir predhodno vključiti dodeljena dodatna sredstva sklada EKSRP. Vlogo za spremembo SLR je potrebno oddati do 31. decembra 2021.

Upravni odbor LAS Ovtar Slovenskih goric je na 16. seji potrdil 5. spremembo  SLR, katero je predlagal v potrditev Skupščini.