Podaljšan rok za oddajo vlog na 1. JP za problemsko območje - sklad ESRR

1. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA

Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, kot vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju LAS) je 16. 11. 2021 objavila

1. JAVNI POZIV 

za izbor operacij za uresničevanje ciljev

Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Obveščamo vas, da je Upravni odbor na 13. korespondenčni seji, ki je potekala od 15. do 17. 12. 2021, sprejel naslednji sklep:

Prvi in edini rok za oddajo vlog na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric na problemskem območju, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) se podaljša do 31. 1. 2022.

V skladu s tem se v besedilu 1. javnega poziva za problemsko območje - sklad ESRR spremeni besedilo javnega poziva:

- v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, tretji stavek, spremeni datum iz 17. 12. 2021 na datum 31. 1. 2022 in se glasi: Prvi in edini rok za oddajo vlog se izteče 31. 1. 2022.

Vse ostale točke oziroma določbe javnega poziva z dne 16. 11. 2021 ostajajo nespremenjene.

1. sprememba 1. JP LAS Ovtar - problemsko območje - sklad ESRR, 17.12.2021