Mednarodni posvet LAS v Krškem

Posvet se je začel s štirimi delavnicami, na katerih so predstavniki kar 37 lokalnih akcijskih skupin, med njimi tudi pet za ribištvo (FLAG), pripravili predloge k iniciativi za uveljavljanje principa pametnih vasi s sredstvi ESRR in ESS ter definirali prispevek CLLD in LAS. Delavnicam je sledila razprava, njene glavne zaključke pa je Goran Šoster predstavil na mednarodni konferenci z istim imenom, ki je potekala v petek 1. 10. 2021 na Gradu Rajhenburg v organizaciji pisarne evropskega poslanca Franca Bogoviča s partnerji. Razprava v okviru konference je bila osredotočena na iskanje odgovorov na vprašanje, kako bo Evropska komisija v praksi izpolnila zastavljene cilje, in sicer, da bodo podeželska območja postala privlačna, živahna in dinamična. S tem bi se zmanjšala razvojna vrzel med urbanimi in ruralnimi območji. Udeleženci posveta so, zaradi omejitev povezanih s COVID, na tej konferenci sodelovali na daljavo, a vseeno aktivno prispevali k razpravi. Na panelu so od ministra za kmetijstvo dr. Jožeta Podgorška nepričakovano izvedeli za skoraj 20 % znižanje predvidenih približno 42 milijonov sredstev za izvajanje programa LEADER v programskem obdobju 2023 - 2027.

Program posveta so prepletale predstavitve in ogledi dobrih praks. Prvi je bil ogled dobrih praks na območju LAS Posavje. Med ogledom Gradu Rajhenburg so nam gostitelji predstavili značilnosti Posavja in LAS Posavje ter ravnokar odprto peninoteko. V naslednjem primeru dobre prakse sofinancirane s sredstvi LEADER – Vinski kleti Krško pa smo spoznali njihov razvoj ter v degustacijskem prostoru okusili odlična vina in tipične lokalne jedi. V okviru posveta so zadnji dan udeleženci spoznali dobre prakse na področju pametnih vasi iz treh držav: SmartRural 21 (Finska), Zelena energetska zadruga Križevci (Hrvaška) in domačo dobro prakso na Lisci v Sevnici (Slovenija).

Večer prvega dneva posveta so zaokrožila tri praznovanja. Ob 30-letnici delovanja programa LEADER v EU je predsednica ELARD Marion Eckardt udeležence spomnila, kako 7 principov LEADER vpliva na ustvarjanje dodane vrednosti in socialnega kapitala na podeželju. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je Goranu Šosterju, ustanovnemu članu, večletnemu predsedniku in zaslužnemu za uveljavitev na mednarodnem področju, podelilo zahvalo za njegovo dosedanje delo. Tretje praznovanje pa je v ospredje postavilo inovativne in uspešne posameznike na podeželju (v okviru projekta Newbie). Za svež, korajžen, z inovacijo nadgrajen pristop je Tilnu Sokliču s kmetije Pr´Andreco iz Zgornjih Gorij nagrado za inovativnega novega pristopnika v letu 2020 podelila prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, predal pa mu jo je državni sekretar na MKGP Anton Harej.

Mednarodni posvet LAS je organiziralo Društvo za razvoj Slovenskega podeželja s partnerji: LAS Posavje, Občina Krško, Evropska LEADER mreža za razvoj podeželja, LEADER mreža Hrvaške ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za razvoj podeželja.

 

Po spletni strani Društva za razvoj slovenskega podeželja povzela Milena Grabušnik

Foto: Milena Grabušnik

 20210930 152214

Delavnica: pomen ESRR za razvoj lokalnih pobud

20211001 175500

Ogled gradu Rajhenburg

20210930 134823

Predstavitev LAS Ovtar naGradu Rajhenburg

 

Več o posvetu najdete na: Posvet LAS Krško