POTRJENA 4. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Kot smo že poročali je LAS Ovtar Slovenskih goric konec leta 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela dodatnih 265.954,66 EUR, ki jih bo skupaj s še ostalimi razpoložljivimi sredstvi razpisala v letu 2021. Sredstva so namenjena za sofinanciranje operacij v letih 2022 in 2023. Predpogoj za objavo novega javnega poziva za črpanje sredstev iz sklada ESRR je tudi potrjena četrta sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric (SLR), v kateri se mora v finančni okvir predhodno vključiti dodeljena dodatna sredstva sklada ESRR v programskem obdobju 2014 – 2020. Spremembo SLR je na predlog UO LAS potrdila Skupščina LAS na svoji 4. korespondenčni seji.


Vodilni partner je konec marca poslal v potrditev spremembo SLR na posredniški organ - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sredi julija smo končno prejeli odločbo o potrditvi spremenjene SLR.
Novi javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric bo objavljen predvidoma do konca avgusta. Spremljajte informacije na spletni strani.