VITALIN točka za vitalnost v vseh življenjskih obdobjih

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Poleg Športno-rekreacijskega centra v Cerkvenjaku, je v letu 2020, zrastel Vitalin. Ime je zloženka iz besed VITA in baLIN. Tako nam že sam naziv operacije/investicije pove, da je ta točka namenjena življenju, vitalnosti, druženju in balinanju.

Občina Cerkvenjak je skupaj s projektnima partnerjema Društvom upokojencev Cerkvenjak in Gostinstvom in turizmom Breznik d.o.o., uspešno kandidirala na javnem pozivu LAS Ovtar Slovenskih goric, za pridobitev sofinancerskih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Sama operacija znaša 146.360,00 EUR, sofinacerski del ESRR pa 40.000,00 EUR. V ta znesek so všteti vsi izdatki, ki v tej operaciji nastajajo, od izgradnje objekta, balinišča, opreme, gradbenega nadzora in izvedbe delavnic. Površina objekta znaša 49 m2, pokrite terase pa 20 m2. V samem objektu se nahaja razdelilni kuhinjski del, soba za druženje, sanitarije, shramba oz. soba za rekvizite. Balinišče ima 2 stezi.

V okviru operacije so bile načrtovane izvedbe kulinaričnih in športnih delavnic v mesecu oktobru 2020, vendar se je zaradi razmer, lahko delno realizirala samo ena športna delavnica, 15. 10. 2020, Gibanje in zdrava prehrana, katere se je udeležilo 10 oseb. Vse ostale delavnice pa so se zaradi poslabšanja stanja glede Covid situacije, prestavile na kasnejši čas, to je na 26. in 27. maja 2021.

V sredo 26. maja, so se na točki Vitalin izmenjevali osnovnošolski otroci, kateri so sodelovali na naslednjih delavnicah:

  • Med in njegove posebnosti,
  • Spoznajmo kruh in
  • Odkrivajmo slovensko kulinariko.

Otroci so pri samih delavnicah aktivno sodelovali in bili nad prikazanim zelo navdušeni, kar se je videlo na njihovih obrazih. Tako so mesili kruh, pripravljali ajdove žgance, pokusili različne vrsta medu, bili enotnega mnenja, da je med najboljši na palačinkah, ugotavljali kakšna vrsta kruha se pripravi iz določene moke in jih seveda tudi vse pokusili, sodelovali pri Masterschef kvizu, izvedeli katere se najznačilnejše jedi za posamezne slovenske pokrajine, najmlajši pa so še zapeli pesmico Čebelica Maja. Vse delavnice je uspešno vodila in izvedla Martina Breznik s pomočjo Zinke Breznik, kot predstavnici projektnega partnerja GT Breznik d.o.o..

Naslednji dan, v četrtek 27. maja pa so bile na vrsti športne delavnice, pri katerih so sodelovali člani Društva Upokojencev. Tako, kot je v svojem poročilu zapisal izvajalec športnih delavnic g. Gorazd Voglar, predsednik Športnega društva Majstri: »Dogodka se je udeležilo veliko upokojencev, ki so s svojo prisotnostjo in aktivnim sodelovanjem pomagali izvesti vse delavnice:

  • Demonstracija varne uporabe rekvizitov na balinišču,
  • Gibanje in zdrava prehrana,
  • Uporaba športnih pripomočkov.

V lepem vremenu smo odigrali vrsto iger, prav vsi so uporabili vse pripomočke in drug z drugim odigrali "pravo tekmo". Balinišče z objektom je na izvrstni lokaciji in prav gotovo bo mnogo let služilo svojemu namenu. Gibanje je zdravje!«

Z izvedbo vseh navedenih aktivnosti ter promocijo zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja želimo povečati kakovost življenja za ranljive ciljne skupine in zmanjšati tveganja njihove socialne izključenosti, kar je tudi osnovni cilj te operacije.

Verjamemo, da sta to samo prva uspešno izvedena dogodka od vseh nadaljnjih, ki še sledijo.

Torej, na svidenje na točki Vitalin.

Zapisala: Metka Lah Simonič, Občina Cerkvenjak

balinanje 27052021

med

priprava kruha 26052021

športna delavnica 27052021

Foto: arhiv Občine Cerkvenjak