Gremo na tržnico z Ovtarjem

Stanje samooskrbe in vloga tržnic v Slovenskih goricah sta glede na podeželsko okolje na zelo nizki ravni v primerjavi s stanjem v Sloveniji, zato je Razvojna agencija Slovenske gorice skupaj s KGZS-Zavodom Maribor pripravila projekt Na tržnico z Ovtarjem, kjer želimo znova povečati vlogo tržnic in lokalne ponudbe v ruralnem okolju. Celotna vrednost projekta, ki je bil že odobren s strani AKTRP, znaša 35.343,20 EUR (sofinanciranje EKSRP znaša 27.620,30 EUR), prihaja pa ob pravem času, saj se na področju tržnične dejavnosti pripravljajo zakonodajne spremembe, ki glede na prve predloge niso najbolj ugodne za prodajalce na stojnicah.

S projektom želimo oživiti dogajanje in mrežo tržnic na območju LAS Ovtar, s čemer bi podprli delovanje občin in ponudnikov, ki se že vsa leta trudijo ohranjati in promovirati prodajo tudi preko tega tradicionalnega kanala. Tako na petih večjih tržnicah v Slovenskih goricah (Lenart, Duplek, Pesnica, Šentilj, Sveta Ana) kot tudi v ostalih občinah bomo pripravili dogodke, s katerimi bomo pritegnili ljudi k participaciji in osveščanju, načrtujemo pa tudi 6 izobraževalnih delavnic za kmetije in ponudnike. Na delavnicah se bo mogoče izobraževati o postopkih pridelave in predelave izbranih zelenjadnic, omogočena pa bo tudi možnost pridobitve NPK za zelenjadarja. Na terenu bomo posneli promocijski filmček, izdali pa bomo tudi knjižico s tehnološkimi navodili pridelave izbranih vrtnin. V operacijo bomo z vidika uživanja varne in zdrave hrane vključili tudi obrate javne prehrane v vseh občinah, kjer bomo iskali možnosti za večji delež vključevanja lokalne ponudbe v prehrano.

S projektom želimo promovirati in popestriti ponudbo na tržnicah v Slovenskih goricah, predvsem pa ozavestiti in pritegniti domače prebivalstvo, da bi z nakupom domačih dobrin še bolj podpiralo lokalne pridelovalce iz regije.