Upravni odbor in Skupščina LAS potrdila četrto spremembo SLR

Sedemnajst članov Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric (UO LAS) se je 24. marca 2021 udeležilo 14. redne seje, ki je tudi tokrat zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa potekala preko aplikacije Microsoft Teams.

Kot smo že poročali je LAS Ovtar Slovenskih goric konec leta 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela dodatnih 265.954,66 EUR, ki jih bo skupaj s še ostalimi razpoložljivimi sredstvi razpisala v letu 2021. Sredstva so namenjena za sofinanciranje operacij v letih 2022 in 2023. Predpogoj za objavo novega javnega poziva za črpanje sredstev iz sklada ESRR je tudi potrjena četrta sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric (SLR), v kateri se mora v finančni okvir predhodno vključiti dodeljena dodatna sredstva sklada ESRR v programskem obdobju 2014 – 2020. Spremembo SLR je na predlog UO LAS potrdila Skupščina LAS na svoji 4. korespondenčni seji. Vodilni partner je konec marca vložil spremembo SLR na posredniški organ - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na seji je bilo potrjeno tudi Letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS za leto 2020 ter sprejet letni načrt aktivnosti za leto 2021. Prav tako je bila potrjena višina članarine za leto 2021, ki ostaja na isti ravni kot lani.

Člani UO LAS so se ob koncu seznanili še s potrditvijo operacije sodelovanja LAS z nazivom Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe - INCOMING AGENCIJA - Incoming agencija. Namen operacije je vzpostaviti učinkovit model trženja lokalne ponudbe v obliki agencije, ki bo skrbela za trženje obstoječih in novih integralnih turističnih produktov na območju vključenih LAS na širšem območju Podravske regije in dela Pomurja. Člani UO LAS so pohvalili vztrajnost ter izrazili željo po dobrem sodelovanju in povezovanju najrazličnejših deležnikov na področju turizma.

M. G.

Foto: Seja UO LAS je tudi tokrat potekala preko spleta (arhiv RASG)

UO LAS Ovtar