Prihaja INCOMING AGENCIJA

LAS Ovtar Slovenskih goric je bila uspešna pri prijavi še enega projekta v okviru 5. Javnega razpisa za podukrep 19.3 (sodelovanje LAS) z nazivom operacije: Vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe - INCOMING AGENCIJA. S strani ARSKTRP smo 25. 2. 2021 prejeli odločbo o potrditvi operacije, ki jo v višini do 99.698,70 EUR sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Vodilni partner operacije je LAS Ovtar Slovenskih goric v sodelovanju z LAS Prlekija, LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja, LAS Lastovica, Toti LAS in LAS Calafat iz Romunije. Skozi komunikacijo med posameznimi LAS-i in ponudniki je dozorela ideja, da bi za širše območje Podravske regije in del Pomurja vzpostavili učinkovit model trženja lokalne ponudbe v obliki agencije, ki bi skrbela za trženje obstoječih in novih integralnih turističnih produktov na območju vključenih LAS-ov.

Tržni model bomo vzpostavili v sodelovanju z vsemi deležniki, ki bi se tako bolje povezali, spoznali in skupaj delovali v razvoju turističnih, gospodarskih, demografskih in drugih potencialov območja. Hkrati bomo na posameznih območjih skozi aktivnosti projekta nudili podporo obstoječim agencijam, ki se ukvarjajo z incomingom in jih poskušali stimulirati, da temu delu svoje dejavnosti namenijo več pozornosti in resursov. Za delovanje tega modela bomo usposobili kader, ki se bo s to dejavnostjo ukvarjal in tudi ponudnike, ki bodo morali razumeti, da se je potrebno za uspešno trženje njihove ponudbe povezovati in spoštovati dogovorjena pravila sodelovanja, v obdobju po izvedbi operacije pa tudi odpovedati delu svojega prihodka za potrebe dolgoročnega in uspešnega delovanja tega modela trženja tudi v prihodnje. Ustanovljena incoming agencija se bo predstavljala tako na območju partnerstva kot tudi širše. Vse aktivnosti bodo podprte s ciljno usmerjenim nagovarjanjem obiskovalcev, tour operaterjev in tudi tujih agencij, ki bodo z multiplikacijo svojih aktivnosti turistično oživeli območje operacije.

Poleg INCOMING AGENCIJE so v teku še tri operacije sodelovanja: Naša Drava, Kaj nas uči Mura in Humusprojekt - Högi.

Tanja Kosec in Milena Grabušnik