Ob zaključku operacije Center lokalne ponudbe

VDC Polž s svojimi aktivnostmi želi biti opažen in prepoznaven v okoljih v katerih deluje. Pokazati želimo, da se lahko osebe z motnjo v duševnem razvoju veliko naučijo in z ustreznimi pristopi usposobijo za opravljanje različnih del. Pokazati želimo tudi, da lahko prispevamo k razvoju skupnosti v kateri delujemo.

Bogata ponudba lokalnih izdelkov

Foto: Bogata ponudba lokalnih izdelkov

Projekt oz. operacija Center lokalne ponudbe (CLP) je gotovo eden izmed inovativnih projektov, ki uresničuje socialno vključevanje in usposabljanje naših uporabnikov. Operacija omogoča, da ne delujemo zgolj institucionalno, s svojo klasično storitvijo, pač pa se aktivno povezujemo in sodelujemo v lokalnem okolju. Povezujemo se z društvi, posamezniki, drugimi organizacijami, podjetniki… Iščemo nove pristope in načine, za čim večjo vključenost invalidov.

V tem programu se je usposabljajo osem uporabnikov, štirje pa so se po usposabljanju tudi v center vključili. Uporabniki so v tej operaciji pridobili nova znanja, veščine, ki jih bodo lahko uporabili tudi pri zaposlovanju in vključevanju v redna delovna okolja in skupnosti. Želimo si, da bi uporabniki VDC Polž v prihodnosti imeli več možnosti zaposlovanja v redna delovna okolja in ta operacija je gotovo eden izmed korakov k uresničitvi tega cilja.

Pomembno se nam zdi, da smo z operacijo uredili in vzpostavili tudi delovanje Centra lokalne ponudbe, kjer prodajamo svoje izdelke in promoviramo ostalo lokalno ponudbo Slovenskih goric. Promocija in prodaja lokalne ponudbe v Lenartu ni enostavna in nam predstavlja velik izziv. Nenehno je potrebno iskati nove možnosti/priložnosti prodaje. V ta namen je bilo vzpostavljeno tudi novo delovno mesto, vključevali pa so se tudi zaposleni iz VDC-ja, prostovoljci in upokojeni delavci.

Uporabniki radi prihajajo v Center lokalne ponudbe

Foto: Uporabniki radi prihajajo v Center lokalne ponudbe

Vrednost celotne operacije je nekaj čez 72 tisoč evrov, od tega je skoraj 40 tisoč evrov sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V operaciji sta sodelovala dva partnerja: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. (RASG) in Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric.

Milena Grabušnik (RASG) je izpostavila dobro partnersko sodelovanje na področju usposabljanja tako zaposlenih in uporabnikov o turističnih zanimivostih in ponudbi celotnih Slovenskih goric. Prav tako bodo nadaljevali s stalno podporo pri predstavljanju turistične ponudbe tudi v prihodnje.

Predsednik društva Andrej Kocbek je prav tako izrazil veliko zadovoljstvo ob uspešno zaključenem projektu, v katerega so bili aktivno vključeni številni člani. Nekateri skozi delavnice prikaza domačih obrti in tradicionalnih znanj, drugi pa kot ponudniki lokalnih izdelkov. Z lenarško enoto VDC Polž obstaja že večletno sodelovanje v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki pa je bilo nadgrajeno s partnerstvom v dveh projektih: Agatin čarobni plašč in CLP.

V okviru projekta so bile izvedene številne aktivnosti:

  • usposabljanje zaposlenih, prostovoljcev in uporabnikov za sodelovanje pri izvajanju informativno turistične ponudbe Slovenskih goric,
  • izdelali 2 različna turistična prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale,
  • izpeljali dve delavnici na temo promocije ekoloških živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti,
  • razširili ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov ter razširili turistično informativno ponudbo,
  • razvili več novih izdelkov VDC POLŽ Maribor za promocijo Slovenskih goric,
  • ponudbo smo razširili na spletno prodajo.
  • Center je promoviral ekološko proizvodnjo in zdrav življenjski slog, tudi z vzpostavljenim EKO kotičkom.

Skozi aktivnosti so nastala lepa srečanja, v katerih so bile vključene tudi druge ranljive skupine, otroci, starejši, obiskovalci centra… Gotovo so se med nami ustvarili novi odnosi in spletle nove vezi. Prostor, ki ga imamo tukaj v centru Lenarta pa je poleg našega dela, namenjen tudi druženju, izobraževanju, medgeneracijskemu povezovanju.

Na tej lokaciji bomo delovali tudi po zaključku projekta. Veliko imamo še idej, kaj bi v prihodnosti lahko počeli, kako bi projekt lahko nadgradili, morda naše ideje kdaj prerastejo tudi v Center lokalne ponudbe in socialnega vključevanja. Takoj ko bodo Covid ukrepi ustavljeni si želimo privabiti obiskovalce iz celotne Slovenije, pa tudi iz tujine. Spodbujati želimo tudi domačo obrt, lokalno proizvodnjo in potrošnjo lokalnih izdelkov.

Dobrodošli v Centru lokalne ponudbe v Lenartu (Trg osvoboditve 9), kjer vas čakajo prijazni ljudje in pestra izbira lokalnih izdelkov.

Ekranska slika z novinarske konference 10.3.2021

Foto: Ekranska slika z novinarske konference, 10. 3. 2021

 

Zapisali: mag. Jasmina Breznik in Milena Grabušnik

FOTO: arhiv VDC Polž