13. redna seja Upravnega odbora LAS Ovtar

Devetnajst članov Upravnega odbora LAS Ovtar Slovenskih goric se je 6. januarja 2021 udeležilo 13. redne seje, ki je tokrat zaradi ukrepov Vlade RS za preprečevanje širjenja novega koronavirusa potekala preko aplikacije Microsoft Teams. Na začetku so soglasno sprejeli oz. potrdili dnevni red in po njem nadaljevali sejo. Soglasno so potrdili vse predhodne zapisnike. Upravnemu odboru so bile s strani vlagateljev predstavljene operacije prejete na 3. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric ESRR – 2. rok. Soglasno sta bili potrjeni dve (2) operaciji: IGRAJMO SE in CERKVENJAK NA DOTIK.

Soglasno je bila potrjena tudi sestava Ocenjevalne komisije v sestavi: 10 članov in 3 nadomestni člani. Upravnemu odboru so bile predlagane spremembe rokov za oddajo vlog na javne pozive. Soglasno je vseh 19 prisotnih potrdilo, da se podaljšata 3. rok za oddajo vlog na 4. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP na 25.2.2021 in 3. rok za oddajo vlog na 3. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad ESRR na 17.3.2021. Predlagan je bil sklic korespondenčne seje Skupščine LAS za neposredno potrditev operacije OVTAR NA RAJŽO GRE, za nadomestne volitve člana UO iz gospodarskega sektorja in za pripravo poročil LAS, kar so vsi prisotni člani soglasno potrdili. Člani Upravnega odbora so bili seznanjeni z aktualnimi podatki o črpanju sredstev in delovanjem LAS Ovtar Slovenskih goric.

FOTO1 Seja UO 6.1.2021

FOTO2 Seja UO 6.1.2021