Tretji rok 3. JP LAS Ovtar - sklad ESRR podaljšan!

  1. Javni poziv LAS Ovtar – tretji (zadnji) rok za oddajo vlog je podaljšan do 17. marca 2021!
  1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je bil objavljen 29. 5. 2020. 

Na 13. redni seji Upravnega odbora LAS Ovtar, ki je potekala 6. 1. 2021 preko video konferenčne povezave, je bil sprejet sklep, da se podaljša tretji rok za oddajo vlog za prijavo operacij do 17. 3. 2021.

V skladu s tem se v besedilu 3. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

- v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek, spremeni datum iz 3. 2. 2021 na datum 17. 3. 2021 in se glasi: Prvi rok za oddajo vlog se izteče 15. 7. 2020, drugi rok se izteče 7. 10. 2020, tretji (zadnji) rok se izteče 17. 3. 2021.

2. sprememba 3. JP LAS Ovtar - sklad ESRR