Podaljšan 3. tretji rok 4. JP LAS - sklad EKSRP

  1. Javni poziv LAS Ovtar sklad EKSRP – tretji (zadnji) rok za oddajo vlog je podaljšan do 25. februarja 2020!
  1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letih 2020 in 2021, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bil objavljen 20. 4. 2020. 

Na 13. redni seji Upravnega odbora LAS Ovtar, ki je potekala 6. 1. 2021 preko video konferenčne povezave, je bil sprejet sklep, da se podaljša tretji rok za oddajo vlog za prijavo operacij do 25. 2. 2021.

V skladu s tem se v besedilu 4. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:

-  v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek, spremeni datum iz 13. 1. 2021 na datum 25. 2. 2021 in se glasi: Prvi rok za oddajo vlog se izteče 1. 7. 2020, drugi rok se izteče 2. 9. 2020, tretji (zadnji) rok se izteče 25. 2. 2021.

3. sprememba javnega poziva, 7.1.2021